Jordens overforbruksdag falt i år på den 29. juli. Det betyr at alt vi produserer og forbruker etter denne datoen tærer på jordens ressurser. For Norges del var vår overforbruksdag 12. april. For hvert år som går flyttes begge datoer fremover. Denne trenden må snus.

De fleste skjønner at vi må materialgjenvinne mer for å redusere overforbruket av jordas ressurser og sikre et godt liv for fremtidige generasjoner. Det er derfor satt ambisiøse politiske mål for materialgjenvinning, men det skjer ikke uten handlekraftige politikere. Skal vi klare å gjenbruke mer av materialene i avfallet vårt må det sterke tiltak til – tiltak som kan skape debatt.

For å nå de politiske målsettingene må det settes krav til produkters sammensetning og levetid, slik at de varer lenger, og er lettere å resirkulere når de ikke er brukanes mer. Det må bli lettere å reparere og ombruke, vi må få på plass bedre sorterings- og behandlingsløsninger for avfall, og skape et marked for resirkulerte råvarer.

Alle disse prosessene krever handlekraftige politikere som setter seg inn i kompliserte verdikjeder, gjør nødvendige vedtak og deltar aktivt i debatter.

Avfall Norge har sammen med sine medlemmer fra avfalls- og gjenvinningsbransjen derfor invitert politikere fra ditt nærområde til omvisning på Gjenvinnerdagen 24. august. Da vil vi vise hvordan bransjen jobber for å få mest mulig ut av avfallet vårt, og fortelle hva som kan gjøres bedre, og hvordan politikerne kan bidra ved å se på nye produktkrav, innsamlingsordninger, sorteringsløsninger og arealer for behandlingsanlegg.

Vi trenger politikere som ser utfordringene og mulighetene som finnes. Vi trenger politikere som tar avfall på alvor.