Gå til sidens hovedinnhold

På tide med sjølkritikk i stedet for å være tøff?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Politikere fra Sp og Arbeiderpartiet står nå fram og krever budsjettdisiplin og oppsigelser i helsesektoren i Levanger. De kaller dette å være «tøff». Dagens situasjon er ikke noe som plutselig oppstår, det er resultat av politiske valg, politiske valg gjort av dem som nå står fram og vil være tøffe og si opp folk som hver dag gjør en innsats innen helse og omsorg.

La oss ta et tilbakeblikk. I 2014 var utgiftene 294 millioner mot budsjett 291 millioner i 2015 292 millioner mot budsjett 297 millioner i 2016 var utgiftene 302 millioner mot budsjett 310 mill. Det var altså en periode der utgiftene var i samsvar med budsjett og stabile. så skjer det noe i 2017, da gikk utgiftene opp til til 357 millioner, en budsjettoverskridelse på 26 millioner fra et budsjett på 330 mill. Etter den tid har regnskapet vist stadig større utgifter og stadig større budsjettavvik. Regnskapet er for 2020 på 464 millioner og med et budsjettavvik på 59 mill.

Hva var det som skjedde i 2017 da utgiftene skjøt i været og budsjettet ble sprengt? Det var resultatene av den politisk vedtatte strategien «Mestring hele livet» som i praksis betydde nedlegging av sjukeheimene i Åsen, Skogn og Breidablikk. Sjukeheimsbeboerne ble flyttet rundt omkring, fagfolk ble omplassert og mange sluttet. SV stemte imot denne strategien med nedlegging av velfungerende sjukeheimer.

Når de politikerne som nå står fram og vil si opp folk, var med på «Mestring hele livet» var nok det basert på at det ble presentert som «framtidsretta og robust». Og så er det jo alltid greit å følge rådmannens innstilling og følge flertallet. Men det kan være på tide å vurdere de politiske vedtakene som er gjort i stedet for bare å skylde på administrasjonen for dårlig budsjettdisiplin. Det er er en årsak til stort sjukefravær, overtidsbruk og bruk av vikarer.

Er det på tide med sjølkritikk i stedet for å være tøff?

Kommentarer til denne saken