Gå til sidens hovedinnhold

På ville veger med Nye veier

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi ser til vår forundring at nå er det ikke lenger tillatt å utrede alle relevante alternativ basert på kunnskap, samfunnsøkonomisk lønnsomhet, bevaring av dyrka jord og biologisk mangfold før en beslutning tas. Det er ikke til å tro at det gis full gass for en meningsløs utbygging videre nordover til Steinkjer av en overdimensjonert firefelts motorveg med 110 km/t.

Ved lanseringen av dette i media 12. februar registrerer vi også at Sp-ordførere i Nord-Trøndelag støtter utspillet. Videre går regiondirektør i NHO ut og truer med at vegen ikke blir bygd hvis ikke standarden blir fire felt og 110 km/t. Så det er altså slik lokaldemokratiet skal fungere.

Nå har også AP og Sp begynt å omfavne Nye Veger som i sin tid ble etablert av Frp. De opererer i stor grad med lukkede prosesser og prioriterer jordvern og naturmangfold lavt. Det har vært flere skandaleoppslag i media hvor de har vært innblandet i respektløse prosesser med anleggsstart før lovlige vedtak foreligger, overkjøring av lokalpolitikere og trusler mot gårdsbruk og lokalsamfunn.

Hva skal vi med politikere som bevisst setter seg selv på sidelinja og «outsourcer» arbeidet med ny E6 på Innherred til en «halvstatlig» aktør som ikke følger spillereglene i offentlig forvaltning? Det er sjelden en ser en sak hvor ordtaket «Ut av syne, ut av sinn» passer bedre.

Så ser vi at Statens vegvesen sine distriktskontorer, inkludert kontoret i Steinkjer, vingeklippes mye av porteføljen som overføres til Nye Veger. Med dette blir enda flere store arbeidsoppgaver sentralisert fra Steinkjer til Trondheim og andre storbyer. Hvor er troverdigheten til Sp som har smykket seg med at deres jobb nr. 1 hvis de kommer til makta blir å reversere den omfattende sentraliseringen av statlige arbeidsplasser de siste åtte årene.

Hvorfor nei til å øke hastigheten fra 90 til 110 km/t:

• CO2-utslippet fra vegtrafikken øker med 30 prosent.

• Økt dekkslitasje og økt luftforurensing.

• Kjøretida Åsen-Mære reduseres kun med 5 ½ min, og for næringslivet blir det ingen gevinst siden de har tillatt maks hastighet på 90 km/t.

• Tap av inntil 1.500 dekar av landets beste dyrkajord.

• Trafikksikkerheten går ned hvis hastigheten økes.

• Lengre avstand mellom kryssene øker trafikken på lokalvegene slik at gjennomgangstrafikken på flere E6-strekninger vil omfatte bare 25–30 prosent av total trafikk.

• Forslaget viser ikke hvordan avviklingen av fortsatt stor trafikk på sekundærvegene skal foregå.

• Kraftig økning i kostnadene pga. stivere vegføring.

Vegdirektoratet har tidligere uttalt at det for ÅDT (Årsdøgntrafikk) opp til 20.000 biler ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt med firefelts motorveg. Forventet trafikk på de fleste strekningene ligger på drøyt halvparten.

Basert på enhetspriser Vegdirektoratet skisserer for ulike standarder, ser vi at ny veg kan bygges til halve prisen med marginalt dårligere framføring (7 i stedet for 14 milliarder kr). Innsparte kostnader kan finansiere elektrifiseringen av Trønderbanen til Steinkjer.

Det er ikke til å tro at det legges opp til et så gigantisk sløseri av våre skattepenger og påføre oss nord for Stjørdal skyhøye bompenger. Hvem er det som har råd til å betale opp mot 700 kr tur/retur fra Steinkjer til Trondheim? Hvor er den sosiale profilen her?

Sp sier fortsatt ikke et klart nei til 110 km/t og 4-felt som høyst sannsynlig vil utløse omfattende nedbygging av landets beste dyrkajord. Hvor er troverdigheten til et parti som alltid har hevdet å være solidarisk med bøndene når det gjelder å bevare dyrkajord når de ikke støtter oss miljøvernere i denne saken?

Til slutt – ny forskning viser at større vegprosjekter øker sentraliseringen. Dette er altså Sp med på når de omfavner Nye Veier AS, Frp og regjeringas motorvegbonanza.

Kommentarer til denne saken