Gå til sidens hovedinnhold

Pandemi og personvern – hvilket ansvar har media?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Johan Prestvik tar opp temaet pandemi og personvern i en kronikk på Trønderdebatt 12.01. Her problematiseres hvilke opplysninger som offentligjøres ved smittetilfeller, og at anonymiteten kan smuldre bort når mange opplysninger legges sammen.

Dette er absolutt et relevant tema og det må etter denne pandemien gjøres grundige evalueringer som kan gi grunnlag for hvordan retningslinjer og lovverk skal tilpasses en slik situasjon som verden nå står i.

Kronikken avsluttes med følgende spørsmål: Har myndighetene i stor nok grad tatt hensyn til enkeltmenneskene?
Betimelig spørsmål, så absolutt. Kommunene rapporterer daglig status på antall smittetilfeller og antall i karantene.
Dersom smittekilden er kjent rapporteres det også om dette, og spesielt dersom det kan spores tilbake til enkeltarrangement, institusjoner, skoler eller annet.

Dette fordi det er viktig å opplyse innbyggerne om hvor den aktuelle smittespredningen har sitt utspring. Da er det enklere å vite om man har vært til stede eller har hatt kontakt med noen som har vært til stede. Altså nærkontakt, nærkontakt av nærkontakt osv.

Arbeidet med smittesporing er voldsomt ressurskrevende, og åpenhet rundt smittekilde hjelper innbyggerne og det lokale helsevesenet. Det er ingen tvil om at det blir belastende for de som må stå i dette. Om det er et arrangement, en skole, en institusjon, en menighet. Dette ser vi eksempler på over hele landet, og også lokalt.

I Verdal har en julekonsert vært gjenstand for mye fokus og stor debatt. Det er vanskelig å stå i dette for de som er involvert. For arrangør og artister som med fasit i hånd skulle ønsket at ting hadde vært gjort annerledes, selv om gjeldende smittevernregler ble fulgt.

Det jeg savner i Prestvik sin kronikk er en refleksjon rundt medias ansvar. Det har vært et enormt trykk den siste uken på dette arrangementet, og i hver eneste sak har mediene brukt bilder av unge enkeltpersoner på scenen, og ofte de samme gang etter gang.

At media bevisst velger å trykke bilder av enkeltpersoner til saken gjør det hele enda vanskeligere for dem som nå står midt i dette. Når kommunen rapporterer, nevner vi kun smittekilden.

Avisene, og deriblant Trønder-Avisa, publiserer hver eneste gang saken omtales, ett bilde i tillegg.

Mitt spørsmål blir da: Har mediene i stor nok grad tatt hensyn til enkeltmenneskene?

Kommentarer til denne saken