Gå til sidens hovedinnhold

Pasientens helsetjeneste trenger satsing – ikke kutt fra Senterpartiet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fra tid til annen trenger vi alle hjelp fra helsetjenesten. For Høyre er det viktig at du som pasient skal få god helsehjelp tilpasset dine behov når du trenger det. Høyre vil skape pasientens helsetjeneste hvor du blir sett og hørt, og ingen avgjørelser i behandlingen din tas uten deg. Pasientens helsetjenestene må bli en realitet både i sykehusene og i kommunene. Derfor har Høyre i regjering sørget for å styrke sykehusene, satt i gang en egen kvalitetsreform for eldreomsorgen, styrket skolehelsetjenesten og satt i gang en egen handlingsplan for allmennlegetjenesten, for å nevne noe.

Også i neste års statsbudsjett øker bevilgningene til sykehusene. Det legges til rette for at sykehusene skal behandle flere enn befolkningsendringene skulle tilsi. Det er viktig fordi mange har satt sine behandlinger på vent som følge av pandemien.

Det er dessverre en grell kontrast til Senterpartiets alternative budsjett for neste år. Senterpartiet kutter helsebudsjettet med 572 millioner kroner midt i en pandemi. Hvis Senterpartiet skulle bestemt, ville det altså være en halv milliard mindre til helse i 2021. Det er de eldre, kronikerne og personer som sliter med rus og psykiatri som får kjenne det først. De fjerner fritt behandlingsvalg og fritt brukervalg med et pennestrøk. Det er dessverre ikke noe nytt. Sp har i sine alternative budsjett underfinansiert helseområdet på de siste årene. Fagre løfter om luftambulanse, sykehusavdelinger og fødetilbud er glemt når Sp skal dele ut pengene. Det er langt mellom ord og handling i partiet der latteren sitter løst.

Mens julen nærmer seg, venter vi alle på vaksinen som igjen skal gjøre livet vårt mer normalt. Hadde vi ikke hatt et tett samarbeid med EU gjennom EØS-avtalen, hadde vi risikert å ikke få tilgang på vaksinene vi trenger. Det var også EØS-avtalen som gjorde at Norge ble unntatt fra EUs restriksjoner på eksport av smittevernutstyr i mars. Sp vil melde oss ut av EØS-avtalen. Sp velger altså å bryte bånd i stedet for å styrke samarbeid i veien ut av koronakrisen. En slik politikk vil svekke Norsk beredskap. En slik alenegang vil gjøre oss i dårligere stand til å håndtere pandemien.

Det er viktig med realisme i politikken, og man må måles på det man gjør og ikke det man sier. Det er stor avstand mellom ord og handling hos Senterpartiet. Vi skal ta Norge ut av koronakrisen sammen og da trenger vi samarbeid og handling, ikke alenegang og tomme ord.

Kommentarer til denne saken