Hvorfor skal vi ha dårligere barnehager? spør Terje Settenøy (Frp) i Trønderdebatt16. august. Rødt er også opptatt av gode barnehager, men da må vi sikre at offentlige midler og foreldrepenger går til å sikre et godt barnehagetilbud, og ikke privat berikelse.

Settenøy viser med sitt innlegg at han ikke først og fremst er opptatt av kvalitet, men tvert imot de kommersielle aktørenes rett til å tjene seg rike i barnehagesektoren. På veien roter Settenøy seg bort i et sammensurium av misforståelser, usannheter og skremselspropaganda.

Les også

Hvorfor skal vi ha dårligere barnehager?

Ja, alle barn fortjener en like bra start på livet. Men i dag ser vi at kvaliteten på barnehagetilbudet er avhengig av hvilken eierform barnehagen har. Kommersielle eiere i barnehagesektoren velger å bruke offentlige midler og foreldrebetaling på privat berikelse, i stedet for at de brukes på det barnehagen er ment for - nemlig barna.

Stadige avsløringer viser at milliarder av kroner ikke går til et godt barnehagetilbud, men til privat profitt, og at hensynet til profitt går på bekostning av kvalitet. Dette burde bekymre Settenøy, men i stedet velger han å tviholde på markedets fortreffelighet, også i barnehagesektoren og at konkurranse skaper bedre barnehager. Men barnehage skal ikke være “big business”, slik vi ser den i dag. Det er ikke forretninger - det er barna våre.

Markedstankegangen i de kommersielle barnehagene har konsekvenser for kvaliteten på det pedagogiske tilbudet i barnehagene. En ny doktorgraden av Hanne Fehn Dahle viser at det er lite rom for at ansatte kan uttale seg om kritikkverdige forhold ved barnehagekjeden de er ansatt i. Ansatte må holde forslag til gode aktiviteter hemmelig og kan ikke uttale seg kritisk om forholdene eller det pedagogiske tilbudet, av hensyn til barnehagens omdømme. Dette svekker muligheten for faglig utvikling, noe som igjen svekker kvaliteten på tilbudet.

Spørsmålet blir da om foreldre kan være trygge på at det er deres barnets beste, først og fremst, som er det viktigste for eierne av de kommersielle kjedene, eller om det først og fremst hensynet til bedriftens omdømme, markedstilgang og bevaring av såkalte forretningshemmeligheter?

For Rødt er svaret åpenbart: barnehagen er til for barna, og det må alltid være barnets beste som settes først og fremst, slik vi er pålagt av FNs barnekonvensjon og av Grunnloven. Barn er sårbare brukere av velferdstjenester, og det er derfor spesielt viktig å sikre åpenhet om tilbudet og i tjenester finansiert av fellesskapet.

Men så lenge vi har kommersielle aktører i barnehagesektoren kan vi ikke være trygge på dette. Derfor mener Rødt at barnehager skal drives enten av kommuner eller ideelle organisasjoner. Og her har Settenøy misforstått igjen, det er ingen som snakker om å legge ned de private barnehagene.

For privat drift er ikke ensbetydende med privat profitt. Det går et viktig skille mellom de private ideelle barnehagene og de kommersielle. Private, ideelle aktører har stått for velferdstjenester i Norge siden før velferdsstaten ble påtenkt. Rødt støtter disse aktørene. Det vi er imot er de kommersielle aktørene, som driver velferd med sikte på private eieres overskudd. Dette er heller ikke noe nytt, helt fram til 2003 fikk ikke barnehager med såkalt “forretningsmessig drift” tilskudd til å drive barnehage, før barnehageforliket, som med mål om full barnehagedekning, også ble startskuddet på en storstilt åpning for profittuttak fra barnehagene.

Rødt er den tydeligste garantisten på at penger ment til felles velferd, faktisk går til felles velferd, og ikke til privat berikelse. Da trengs det et kraftig oppgjør med de kommersielle aktørene i barnehagesektoren. For en ting er sikkert - det blir ikke bedre barnehager for barna når kommersielle eiere henter ut penger til seg selv.