Polens tilbakeskritt for kvinners rettigheter angår oss alle

Av

En utvikling der kvinners rettigheter svekkes gang på gang, er urovekkende.

DEL

MeningerTidligere i år vedtok Polen en av Europas strengeste abortlover. Nå varsler Polen av de vil trekke seg fra kvinnevoldskonvensjonen, en konvensjon som skal bekjempe vold mot kvinner. Det er urovekkende og et steg tilbake for kvinners rettigheter i Europa.

Kvinners rettigheter er menneskerettigheter. En utvikling der kvinners rettigheter svekkes gang på gang, er urovekkende. Vold mot kvinner er et stor menneskerettsproblem verden over. Vold og voldtekt mot kvinner brukes som våpen i krig. Men det er også noe som rammer alle land, også i Norge og i Europa.

Årets utvikling i Polen er et tilbakeskritt for kvinners rettigheter, og derfor et tilbakeskritt for oss alle.

Polen har nylig vedtatt en abortlov som i praksis gjør det umulig å ta abort, med mindre graviditeten er et resultat av incest eller voldtekt. Det vil i realiteten bety at flere velger å gjennomføre farlige, illegale aborter. Dette viser at kampen for kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter ikke er over. Det burde være en selvfølge at kvinner skal bestemme over egen kropp.

Det bør også være en selvfølge at myndighetene gjør mer for å bekjempe vold mot kvinner. Derfor er det bekymringsfullt når Polen varsler at de vil trekke seg fra kvinnevoldskonvensjonen. Konvensjonen jobber for å bekjempe vold mot kvinner, inkludert vold i nære relasjoner, voldtekt i ekteskapet og kvinnelig kjønnslemlestelse. Europarådet et tydelige i sine uttalelser om at dette er et stort steg tilbake i arbeidet med å beskytte kvinner i Europa fra vold.

Kvinnevoldskonvensjonen er fra 2011, og stiller krav til at land skal ha en politikk for å bekjempe vold mot kvinner. Det skal blant annet gjøres gjennom å sikre et effektivt straffesystem og drive godt forebyggende arbeid. I 2017 ble konvensjonen ratifisert i norsk rett, og den er dermed en del av norsk lov. Kampen mot vold mot kvinner er en pågående kamp. Utviklingen i Polen viser oss at vi må fortsette kampen for kvinners rettigheter verden over.

Artikkeltags