Jeg vil først og fremst takke Tor Mikaelsen for viktige spørsmål om politiske prioriteringer i Trondheim kommune. Det gir meg muligheten til å kunne forklare noen av de politiske vedtakene som er gjort og hva som er viktig for oss i Arbeiderpartiet.

For Arbeiderpartiet har skole og eldre alltid vært vår viktigste prioritet. Største delen av budsjettene vi vedtar går til å styrke disse tjenestene. Siden vi tok over styringen i 2003 har vi brukt 1 million kroner hver eneste dag på å pusse opp og bygge skoler. Da vi overtok hadde vi 22 skoler som var av så dårlig forfatning at de ikke var godkjent av helselovgivningen.

Les også

Kan ordfører Rita Ottervik forklare oss uvitende hvordan kommunale prioriteringer skjer?

VG hadde i sin tid et dobbeltsideoppslag med ti bilder som illustrerte mugg, fukt og asbest på norske skoler. Alle bildene var fra skoler i Trondheim.

Vi hadde derfor en stor ryddejobb foran oss med å pusse opp skolene våre. Nå bygger vi flotte skoler som fungerer som samfunnshus på kveldstid, vi ansetter flere lærere og andre yrkesgrupper som både styrker undervisning og bidrar til et godt skolemiljø for elever og ansatte.

I leserinnlegget fra Mikaelsen blir det stilt spørsmål om de utskrivningsklare pasientene på St. Olavs hospital. Gjennom pandemien har vi fått flere som trenger hjelp og vi bruker store ressurser på vaksinering, smittesporing og helsetjenester som følge av pandemien. Derfor strever både sykehuset og kommunen med å få tak i nok helsepersonell til å møte alle behov. Det er ikke av økonomiske grunner som har ført til at vi strever med dette, men skyldes høyt sykefravær som følge av luftveisplager og ansatte som har måttet være hjemme med syke barn. Dette er en kjent problemstilling også i andre norske byer.

Vi har derfor måttet prioritere veldig strengt hvordan vi kan bruke kommunens helsepersonell på best mulig måte. De siste tallene jeg har fått presentert viser at vi har langt færre utskrivningsklare pasienter i dag, men dette er en sammensatt problemstilling som vi kommer til å jobbe mye med fremover, både på kort og lang sikt.

Jeg er derfor glad for at helseminister Ingvild Kjerkol har signalisert at hun vil gå i gang med å kartlegge behovet for helsepersonell på sykehusene og i kommunehelsetjenesten. Det har vært en varslet krise at vi vil ha mangel på helsepersonell i årene fremover, og vi er derfor nødt til å jobbe med fagutvikling, rekruttering og øke statusen til helsepersonell. Vi vet allerede nå at det trengs langt flere studieplasser innenfor helsefag.

Så blir det stilt spørsmål om Granåsen idrettspark. Et flertall i bystyret har ønsket seg et verdensmesterskap i Trondheim og i 2025 skal vi igjen være arrangørby for Ski-VM. Det blir derfor gjort investeringer for å legge til rette for hverdagsidretten, både bredde og topp, men på en slik måte at vi også kan ha store mesterskap som VM på ski. I tillegg til et anlegg for hverdagsidretten vil også Ski-VM ha store ringvirkninger for lokalt næringsliv og byen forøvrig. Når vi gjør slike investeringer innenfor idrett og kultur så er det alltid med ønske om at det skal være til glede for innbyggerne. Svært mange driver med breddeidrett og kultur, og mange er engasjert som publikum både i Granåsen og Olavshallen.

Det er alltid ønske om mer penger på mange områder og alt kan dessverre ikke oppfylles. Derfor blir det bystyret som må avveie ulike interesser. For oss i Arbeiderpartiet er skole og eldre våre viktigste prioriteringer i budsjettet. I tillegg ønsker vi å finne rom for både investeringer og drift innen kultur og idrett som betyr svært mye for innbyggerne og for byens attraktivitet og utvikling.