(Siste)

Veitrafikkloven og parkeringsforskriften blir nå endret for å sikre at nullutslippskjøretøy (elbiler og hydrogenbiler) skal ha minst 50 prosent rabatt ved parkering sammenlignet med fossildrevne kjøretøy. Da transportkomiteen på Stortinget avga sin innstilling nylig, var det bare Sp som stemte imot. Dermed er det flertall for nye parkeringsregler.

– Vi mener det er viktig med insentiver for å velge miljøvennlige biler og løsninger, sier stortingsrepresentant Helge Orten (H) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Fra 50 til 100 prosent

Forslaget gjelder på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser skiltet med hvit «P» på blå bakgrunn, ifølge Samferdselsdepartementet. Et landsdekkende halv pris-prinsipp med en minimumsgrense for rabatt betyr at kommunene selv kan variere mellom å gi 50 til 100 prosent i rabatt for nullutslippskjøretøy.

– Vi setter denne grensen for å sikre bruk av miljøvennlige kjøretøy. Når kommunene selv kan operere innenfor denne grensen, er man garantert en fordel som eier av et nullutslippskjøretøy, sier Orten.

Bakgrunnen for lovforslaget er at det skal lønne seg å bruke elbil. Også når man skal parkere. For å stimulere til ytterligere bruk av elektriske kjøretøy, bør det derfor være billigere å parkere et elektrisk enn et fossildrevet kjøretøy, mener regjeringspartiene.

Tommelen ned

Fram til 2017 kunne eiere av elbiler parkere gratis på kommunale parkeringsplasser. Siden den gang har kommunene gjort nærmest som de vil i påvente av nye regler. Nå blir derimot forskriftene endret.

Som eneste parti i transportkomiteen vendte Sp tommelen ned for forslaget.

– Forslaget vil redusere kommunenes mulighet til selv å prioritere beste miljøtiltak i lokalsamfunnet. Resultatet kan bli mer kjøring med bensinbiler for å lete etter parkering. Dessuten er det prinsipielt feil å gi kommunale parkeringsplasser andre rammevilkår enn de private, sier stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) til ANB.

– Vi mener kommunene ikke bør overstyres, men selv avgjøre om det skal innføres en slik differensiering på kommunale parkeringsplasser. Kommunene er villige til å ta stort miljøansvar. Bodø blir for eksempel bli Norges første by med kun el-busser, sier hun.

– Kommunene som selv ser at ingen eller redusert parkeringsavgift er riktig for dem, kan innføre det, mener Sp-politikeren.

Fikk mye kritikk

Etter at forslaget ble sendt på høring i november i fjor, ble de nye parkeringsreglene for elbiler møtt med kritikk fra flere hold. Verken Fagforbundet, hovedorganisasjonen Virke eller Kommunenes interesseorganisasjon KS støttet regjeringens lovforslag. Det gjorde heller ikke Norpark, som er bransjeforeningen for kommuner som har parkeringsmyndighet og private parkeringsselskaper.

Ifølge KS vil forslaget redusere kommunenes råderett, i tillegg til at konkurranseforholdet mellom offentlig og privat parkering vil bli satt til side. Likhet mellom offentlig og privat parkering er også blant Fagforbundets argumenter.

– Det blir å gå for langt å pålegge private tilsvarende begrensinger, mener Høyres Helge Orten.

Fagforbundet frykter en ekstrakostnad for kommunene hvis gamle parkeringsautomater må byttes ut med nye for å få differensiert betaling. Det vil også redusere kommunenes mulighet til å bruke avgift for å redusere eller øke aktiviteten for motorisert ferdsel i sentrumsgatene, påpeker Fagforbundet. (ANB)