11,77 øre er hva Olje -og energidepartementet på bakgrunn av sjølkost i et representativt utvalg av kraftverk har bestemt at utbyggingskommuner skal betale per kilowattime i 2023. I en pressemelding 22. desember skriver departementet at konsesjonskraftprisen for 2023 er fastsatt til 11,77 øre per kilowattime (kWh). Dette er en økning fra prisen i 2022 som er 11,57 øre per kilowattime. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2023.

11,77 øre er altså hva det vil koste å produsere en kilowattime i Norge i 2023 i gjennomsnitt i alle våre skattefinansierte vannkraftverk.

De som hevder at de høye strømprisene i Norge skyldes at det er blitt krig i Europa, at Tyskland først nå har forstått at det ikke blåser hele tida og at Sverige har forsømt vedlikehold av sine atomkraftverk, har et problem.

På tross av krig, struping av russisk gass har altså Olje- og energidepartementet på bakgrunn av faktiske kostnader i et representativt utvalg av kraftverk kommet fram til at siden 20. desember 2021 har kostnadene for å produsere en kilowattime økt med 0,2 øre.

Dette gapet mellom faktisk kostnad og hva husholdninger og industri må betale for strømmen viser at i dagens energimarked er prisen på strøm helt frikopla fra faktisk kostnad og overlatt til spekulanter på børs.

Det er helt meningsløst at vi i Norge skal måtte ha strømstøtteordninger fordi Stortinget har gitt fra seg politisk kontroll over energimarkedet.

Det er helt meningsløst at Stortinget må ha EUs godkjenning på hvordan strømmen som produseres i våre vannkraftverk fordeles og prises.

Det gir også lite mening å hevde at eneste måten å få ned strømprisen er å bygge ut mer kraft i Norge, når vårt nåværende kraftoverskudd fra vannkraft tilsvarer 0,5 prosent av EUs strømbehov.

Det hjelper ikke å vente på Erna, hun og Høyre har heller ikke tenkt å ta tilbake politisk kontroll over krafta. Vi må si fra så det blir et flertall på Stortinget for å ta tilbake det som er vårt.