Desverre er det ikke mange parti som er enige med SV i dette. Mange parti mener posten også skal dirigeres av det rigide regelverket til EU.

I dag kan det komme mange ulike firma for å levere pakker og tyngre brev. Posten står igjen med det som ikke er lønnsomt og får dessverre redusert og sentralisert sin virksomhet mer og mer.

Vi mener posten skal være en sentral del av infrastrukturen, og ha rettighetene til å dele ut pakker, brev og aviser.

Direktøren og de ulike konserndirektørene bør også få kuttet sine lønninger med noen millioner. Det blir feil å yte på millionvis i bonuser til de ledere som er best til å sentralisere, effektivisere og gjøre tjenestene mer umenneskelige.