Gå til sidens hovedinnhold

Prioriter skoler og barnehager nå!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På et par døgn vokste Facebook-gruppa Foreldreopprør i Trondheimsskolen fra null til 7000 medlemmer. Det viser først og fremst foreldres sterke engasjement for sine barn. Men det viser også en uro for om Trondheim kommune klarer å prioritere skolen i sitt budsjett.

Kommunene skal nå vedta sine budsjett for 2021. Vår oppfordring er klar: Prioriter skoler og barnehager. Vi skal ikke kreve at lærerne skal løpe raskere, eller påføres merabeid uten kompensasjon. Ressursene i skolen bør økes, også fordi det er det vi kaller «laget rundt eleven» som er nøkkelen til at elever lykkes ut i fra sine forutsetninger.

Regjeringen har nå foreslått 7,3 milliarder mer til kommunene. Av dette går 168 millioner til Trondheim. En vesentlig andel av dette bør brukes på skole: Lærertetthet, spesialundervisning, vikarer og læreres overtidsarbeid.

Lærernormen er vedtatt og fullfinansiert av Stortinget. Den støttes av partier både i regjeringen og i opposisjonen. Nå har Trondheim fått 158 nye lærere, det er 14 prosent flere siden 2014. Derfor kan ikke kommunene late som om den vil forsvinne. Selv om Opplæringsutvalget går inn for å ta bort normen ligger det ikke an til politisk flertall for det. I Trondheim budsjetteres det nå med en «fleksibel lærernorm».

Lærertetthet er viktig, og spesielt nå trenger elevene de fagpersonene de kan få på skolen. Vi er imponerte over lærere som over natta tilpasset seg digital undervisning. Og flere lærere har i denne perioden hatt både digital og fysisk undervisning.

Skolene og barnehagene har hatt tøffe utfordringer på grunn av korona-pandemien. De har vist stor tilpasningsevne. Utdanningsforbundet har funnet ut i en nasjonal undersøkelse at bare åtte av hundre skoler har fått dekket sine korona-utgifter. Dette holder ikke. Regjeringen skal kompensere for disse utgiftene og kommunene må ikke holde igjen. Kommunepolitikerne oppfordres nå til å skjerme skoler og barnehager for kutt. Barn og unges utdanning skal ikke være skadelidende under koronakrisen.

Skolene må vises tillit. Det gjelder den enkelte lærer og den enkelte rektor. I tillegg til økning i ressursene bør derfor skolene selv få større frihet i å disponere sine ressurser, og ikke detaljstyres av kommunene.

Med nye læreplaner som har blitt til under stor medvirkning fra skolens folk, stor søkning til lærerutdanning, økt vekt på etterutdanning for lærere og større lærertetthet er vi veldig optimistisk på skolens vegne. Vi har begge bakgrunn fra bystyret i Trondheim. Vi vet at Trondheimsskolen er god, og at den er fylt opp av dyktige og engasjerte folk. Det er et politisk ansvar å sikre at de har ressurser til å gjøre jobben.

Kommentarer til denne saken