Vil bara istemme Per Sverre Rannheims innlegg om barnehager! Skremmande at politikere kan agera som i Steinkjer! Nu gjelder det å gie de private barnehagene samma villkår som de kommunale!