Gå til sidens hovedinnhold

Pukk eller natur? Om steinbrudd på Vollan gård i Malvik.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bit for bit bygges naturen i Malvik ned. Ny firefelts E6 krever sin bit; utbygginga på Vikhammer tar et jafs; den foreslåtte utbygginga av Stasjonsfjæra likeså. Flertallet av politikerne synes ikke det er nok. De vil ha enda mindre natur i Malvik for å kunne bygge batterifabrikk.

Den sist foreslåtte naturødeleggelsen i denne rekken er å rasere et enormt naturområde rundt Vollan gård for å etablere steinbrudd og massedeponi. Her skal det utvinnes og lagres steinmasser. I tillegg skal steinmasser fraktes inn for bearbeiding, og deretter kjøres ut igjen. Dette betyr mye tungtrafikk, støv og støy. Rundt Vollan gård vil altså enda en betydelig bit av Malviks natur forsvinne.

Det er også naivt å tro at ikke et slikt naturinngrep ikke vil få konsekvenser for den omkringliggende naturen. Vi kan ikke sprenge, bråke, bygge adkomstvei og legge flere mål natur under stein, og tro at naturen i randsonen rundt fortsetter som før. Nei, dette vil ha store ringvirkninger for naturen langt utover de målene som massedeponiet/steinbruddet faktisk tar.

I følge en rapport fra Sweco (19. desember 2019) vil rødlistet rikmyr og rødlistet intakt lavlandsmyr bli sterkt forringet hvis steinbruddet blir realisert. I konsekvensutredningen av steinbruddet står det at det generelt gir negative konsekvenser for miljø og omgivelser (selv om det sikkert er mulig å bedrive skadebegrensning av ulik art). Igjen er det naturen som er den store taperen!

Det vi ofte glemmer, er at mennesket også er del av naturen. Vi i Malvik taper også når natur forsvinner. Det mest påfallende er kanskje at området rundt Vollan gård vil miste sin verdi som tur- og rekreasjonsområde. Men i tillegg kommer naturens økosystemtjenester (karbonlagring, vannrensning, flomvern, høsting/sanking, for å nevne noen). Disse vil være tapt for all overskuelig framtid dersom Vollan gård blir steinbrudd/massedeponi.

Landbruksarealet på Vollan gård er ikke lenger er planlagt steinet ned, og det er selvfølgelig gode nyheter, men dette gjør ikke ødeleggelsene på naturen rundt mindre. Det skal ikke være slik at dersom man velger å verne matjord, så har man plutselig ryggdekning for å bygge ned natur.

Det vi oftere og oftere ser i slike saker, er at de som vil forsyne seg av kommunens natur, frister med «lokketilbud». Ved lagring av vindturbiner i Hommelvik var det gratis utbedring av vei og nytt toalett. I forbindelse med steinbruddet er det etablering av parkeringsplass og område for skileik - begge disse vil spise enda mer av Malvik-naturen. Men det er nok nå! Vi kan ikke fortsette å si ja hver gang noen ønsker å ta enda et jafs av naturen.

I kommunestyret har Malvik MDG tidligere foreslått at Malvik skal bli en areal-nøytral kommune. Det betyr at dersom man skal gjøres nye inngrep i fri natur, må annet areal få lov å reetableres til fri natur igjen. Forslaget ble dessverre nedstemt, men vi kommer til å fortsette å kjempe for naturen i Malvik. Derfor vil vi si nei til steinbrudd og massedeponi rundt Vollan gård!

Kommentarer til denne saken