Raljering om politiets verdier fra Senterpartiets Marit Arnstad

Jeg håper også at Arnstad fortsetter å by opp til debatt om tema som kan bidra til best mulig tjenester fra det offentlige. Samtidig håper jeg hun vil holde seg for god til å raljere med verdier som jeg og mange andre i politiet har jobbet aktivt med i nokså mange år, skriver lensmann Kjetil Ravlo.

Jeg håper også at Arnstad fortsetter å by opp til debatt om tema som kan bidra til best mulig tjenester fra det offentlige. Samtidig håper jeg hun vil holde seg for god til å raljere med verdier som jeg og mange andre i politiet har jobbet aktivt med i nokså mange år, skriver lensmann Kjetil Ravlo. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I et innlegg i Trønderdebatt 23. september tar en av Senterpartiets frontfigurer, Marit Arnstad, til orde for å forenkle staten. Jeg oppfatter at hun vil redusere byråkratiet og kutte i kostnader på det hun mener er unødvendige utgifter.

Dette er en legitim og klok debatt å ta. Vekst i byråkrati og krav til dokumentasjon henger ofte sammen med behov for politisk kontroll og behov for å tilfredsstille økte krav fra befolkningen. En debatt om hvor langt vi skal gå i rapportering og dokumentasjon på bekostning av direkte leveranse av tjenester er sunt. Jeg skal imidlertid la den ligge nå.

Jeg vil heller forsøke å vinne meg en premie fra Marit Arnstad. Hun lover nemlig ut dette i sitt innlegg.

I noe som kan oppleves som iver over å eksemplifisere unødvendige utgifter som det offentlige pådrar seg, trekker hun frem flere momenter knyttet til politiet. Blant annet kommer hun inn på politiets medarbeiderplattform, som hun har funnet på politiet.no. Dette tror hun at kostbare konsulenter har klekket ut.

Medarbeiderplattformen ble utarbeidet blant annet på bakgrunn av anbefalinger fra 22. juli kommisjonen og politiets egne evalueringer, og ble innført i politiet i 2014. Plattformen inneholder våre verdier, og beskriver forventninger til ansatte i politiet.

Et politi uten et klart forhold til verdier tror jeg er lite ønskelig. Verdier gir oss veiledning på vurderinger, holdninger og handlinger i mange ulike sammenhenger. Arnstad har tilsynelatende plukket litt fritt fra våre verdier. Våre fire hovedverdier i medarbeiderplattformen er

  • Jeg er modig
  • Jeg er helhetsorientert
  • Jeg viser respekt
  • Jeg er tett på

Under disse verdiene ligger blant annet egenskaper som å ta ansvar, være tilgjengelig, være nyskapende og endringsvillig.

Arnstad mener at det å ta ansvar må være en grunnleggende egenskap for å jobbe i politiet. Ja, det er en klar forventning, men betydningen av dette må det snakkes om hos oss, som hos mange andre. Ansvar kan tas på ulike måter. Bevissthet om dette gir bedre politifolk og bedre tjenester.

Hun mener at det å være tilgjengelig også er en selvfølge, og at politireformen nå har gjort alle politifolk utilgjengelige. At endringer som følge av reformen har påvirket opplevelsen av tilgjengelighet i noen sammenhenger er det liten uenighet om. Det å holde verdien av å gjøre seg tilgjengelig både eksternt og internt er imidlertid av stor betydning hvis vi skal komme oss videre.

Så sier Arnstad at «det siste vi trenger er nyskapende og endringsvillige politifolk i et væpna oppdrag». Jeg kunne ikke vært mer uenig. Kreativitet og evne til å tenke klokt når andres tanker har låst seg, har mer enn én gang avverget farlige situasjoner. Og gjerne på en slik måte at bruk av våpen har blitt unngått.

Og så var det dette med premie da. Til slutt lover nemlig Arnstad ut en premie til den som kan si hva en «helhetsorientert politimann» er.

Nå ligger det en del stikkord på hjemmesiden til politiet som burde gi en indikasjon på hva dette innebærer. Jeg kan likevel følge opp med å hevde at nettopp helhetsorienterte politifolk var kjernen i den gamle lensmannsetaten, og fortsatt er en helt sentral verdi i et moderne politi. Politifolk som tenker forebyggende tiltak parallelt med en operativ innsats. Eller tenker på oppfølging av ofre og mistenkte samtidig som en etterforskning pågår. Politifolk som bruker samarbeidsaktører for å treffe så presist som mulig med å hjelp. Politifolk som ser på tvers av egen organisasjon og ikke låser seg i sitt smale fagfelt. Politifolk som engasjerer seg i lokalsamfunn på sin fritid, bygger nettverk og anvender dette til samfunnets beste. Verdien har ikke blitt mindre viktig med større organisasjoner, flere spissede fagfelt og høyere tempo.

Jeg håper Arnstad og andre sentrale politikere verdsetter nettopp helhetsorientering og gjerne etterspør dette enda mer fremover.

Jeg håper også at Arnstad fortsetter å by opp til debatt om tema som kan bidra til best mulig tjenester fra det offentlige. Samtidig håper jeg hun vil holde seg for god til å raljere med verdier som jeg og mange andre i politiet har jobbet aktivt med i nokså mange år - og som jeg opplever står seg godt. Jeg synes ikke politiet fortjener dette.

Skulle jeg i noe tilfelle fortjene en premie for klargjøringen av det å være helhetsorientert, ser jeg i møte denne med stor takk. Den beste premien vil være et sterkt politisk engasjement som bidrar til et godt politi, basert på sunne verdier, til beste for innbyggere både i by og bygd.

Beste hilsen Kjetil Ravlo, lensmann i Værnes lensmannsdistrikt.


Send debattinnlegg her «

Bli med i debatten i Trøndelag!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken