Det er et faktum at Ranheim kirke må få på plass et nytt orgel i kommende økonomiperiode ellers så kan musikken forsvinne. Orgelet er hele 60 år gammelt og plages av dårlig utført vedlikehold over lang tid.

Ranheim og Charlottenlund menighet ble slått sammen til et sogn fra 1 januar 2020 og Ranheim kirke blir brukt enda mere ettersom Charlottenlund kirke er i dårlig forfatning. Ny kirke på Jakobsli er planlagt pga tilstanden til Charlottenlund kirke. Man kan ikke komme i den situasjon at Ranheim kirke blir uten orgel.

Det har vært diskutert flere alternativer vedr. orgel i Ranheim kirke:

a) Renovering av eksisterende orgel

b) Kjøp av brukt pipeorgel

c) Kjøp av nytt pipeorgel

d) Kjøp av nytt elektronisk orgel.

Orgelkomiteen har drøftet saken svært grundig og anbefalingen er å investere i et nytt pipeorgel i Ranheim kirke. Dette støttet Ranheim menighetsråd også enstemmig.

Elektrisk orgel istedenfor pipeorgel er vurdert, men orgelkomiteen har anbefalt at som kultur- og kunstkirke bør Ranheim kirke ha et pipeorgel.

Tidsperspektivet på installasjon av et nytt pipeorgel er flere år og kostnader er vurdert til kr. 3-4 millioner.

Menigheten må ta høyde for å skaffe deler av dette beløpet selv og en dugnad for å skaffe penger må begynne når Kirkelig fellesråd har sagt sitt.

Jeg håper som bystyrepolitiker i Trondheim bystyre at partiene vil ta tak i dette under budsjettbehandlingen slik at det blir fremdrift i saken.

Det er nødvendig at nytt orgel i Ranheim kirke får en plass på budsjettet slik at man kan realisere dette om få år.