De nye redningshelikoptrene, SAR Queen, vil bidra til raskere og bedre pasienttransport under alle slags værforhold. De nye helikoptrene har høyere vekt og gir mer rotorvind enn de gamle helikoptrene. Det gjør det nødvendig å tilpasse landingsplasser ved enkelte norske sykehus. Når dette innfasingsarbeidet er gjennomført, vil norsk beredskap være vesentlig forbedret.

Slik det har vært fremstilt i media kan det høres ut som at det ikke er sikkert at det kommer til å lande redningshelikoptre i Namsos.

Sykehus som i dag benyttes av redningshelikoptrene, skal også benyttes av redningshelikoptre i framtiden.

Det gjelder også for Namsos.

Det er et spørsmål om hvilke tilpasninger som må gjøres for å få det til. Dette er løst på ulike måter i Stavanger, Arendal og Trondheim, og vi skal framover jobbe med en løsning for Namsos. Justis- og beredskapsdepartementet har i forbindelse med dette arbeidet mottatt en anbefaling fra helikopterprosjektet, som er til vurdering, men det er ennå ikke avgjort.

Det er verdt å merke seg at de nye redningshelikoptrene vil ha langt bedre rekkevidde, større hastighet og bedre evne til å operere i dårlig vær enn dagens Sea King-helikoptre. Disse egenskapene gjør at helikopteret kan komme til unnsetning betydelig raskere enn dagens Sea King under nærmest all typer værforhold. Det betyr også at vi kan redde folk som vi ikke har kunnet redde før, og at vi kan få folk raskere til sykehus enn før. Også om helikopteret må lande et annet sted enn der Sea King-helikoptrene lander i dag.

Regjeringen jobber kontinuerlig med å styrke norsk beredskap. Vi får nå de gamle helikopterne erstattet med mye bedre helikoptre. Straks disse tilpasningene er på plass, vil det være et vesentlig løft for redningstjenesten og luftambulansen. I Namsos og i resten av landet.