Denne uka ble endelig lesesalene åpnet igjen i Oslo, og Trondheim reverserte nedstengingen av NTNU. Det er vel og bra at studentene har fått tilbake et skikkelig sted å jobbe, men nå må regjeringa ta skikkelig tak i studentenes korona-situasjon.

Jeg selv endte opp med å droppe ut etter jul, fordi koronaundervisningen ble for krevende og studentøkonomien for trang.

Gjennom hele pandemien har det virket som at regjeringa tror at det fortsatt er ganske chill å være student. Dermed har vi konsekvent blitt nedprioritert og kommet dårligst ut i koronahåndteringen. Studenter som ble permittert fra deltidsjobben har ikke fått dagpenger, bare tilbud om å ta på seg mer gjeld. Og nå skal altså utleiehaiene få koronakompensasjon for leiligheter som står tomme, mens studentene fortsatt betaler full leie i samskipnadene og unge sliter med å komme inn på boligmarkedet? Studentene selv melder at de har dårligere faglig utbytte av digital undervisning. Om jeg hadde fortsatt på studiet, ville jeg tatt halve graden min på Zoom. Studentene har båret byrden av mange runder med sosial nedstenging, og er nå dobbelt så ensomme som de over 75 år.

Det har rett og slett føltes ut som vi er annenrangs borgere, etter de voksne og eldre. For vi unge havner i en trippel skvis. Vi må betale for pensjonen til eldrebølgen, fikse klimakrisa den forrige generasjonen skapte, og bære en enorm byrde av koronatiltakene.

Ingen av disse problemene tar regjeringa på alvor. De tapper Oljefondet for penger som skulle gått til å betale for velferd i framtida, de er ikke i nærheten av å nå et eneste klimamål og de prioriterer å hjelpe Norwegian heller enn studentene. Bare to prosent av krisepengene går til grønn omstilling, og en tredel av krisepengene har gått til olje og gass.

Regjeringa har vist hva de synes er viktig, og det er ikke studentene. Når politikerne tvinges til å prioritere, er det vi som står nederst på lista.

MDG mener studentene må få kompensasjon for koronasemestrene, hvor større del av lånet blir stipend. Studentene risikerer jo å komme ut med dårligere utdanning for samme studielån, samtidig mistet et av de beste åra i livet, og skal inn i et vanskelig arbeidsmarked. Vi vil gi studenter som mister jobben 3000 kroner ekstra fram til juni, og permanent heve studiestøtta for alle. I tillegg vil vi få på plass en inntektssikring for nyutdannede studenter som nå verken får jobb, dagpenger eller studiestøtte. Regjeringens 30 millioner til psykisk helsehjelp er altfor lite når halvparten av studentene sier de sliter i hverdagen. MDG har foreslått en milliard til å bedre det psykiske helsetilbudet i kommunene.

Nå foreslår jo selv FHI at tiltakene må lettes på for å sikre studentenes helse. Nå må regjeringa skjerpe seg og komme med den krisepakka studentene skulle ha fått for mange måneder siden.