For et år siden la Røryrvik kommune ned aktivitetsavdelingen ved sykeheimen.

Dette for å spare penger. Det dårligste argumentet jeg hører er "da får kommunen prioritere annerledes". Når kommunen i år etter år får mindre og mindre å rutte med, og kutter i stadig økende grad vekk ikke lovpålagte oppgaver, så er det oss eldre det går utover, fordi aktivitetsavdelingen er en ikke lovpålagt oppgave.

Det samme med å handle på butikken for oss som sitter i rullestol. De "frie" inntektene kommunen får ved det reviderte statsbudsjettet til høsten, er omtrent bare nok til å dekke økningene i lønningene og prisstigningen, de midlene hjelper ikke oss.

Det vi hadde var ei aktivitetsavdeling med 2 ansatte. De hjalp oss med garn til strikking, satte opp veven, bestilte varer til andre aktiviteter og hjalp med forskjellige andre gjøremål som det å handle på butikken for oss som bor i omsorgsleilighetene. For flere av oss var isen på veiene om vinteren er særdeles vanskelig.

Nå har kommunen løst det ved å la "Vi over 60" eller den nye etableringen av frivillighetssentralen ta over oppgaven. Men i disse "korona tider" må hjemmesykepleien ta på seg oppgaven. Av og til har de nok å gjøre, og da kan vi sitte der med "skjegget i postkassa".

De lovpålagte oppgavene har fortrinnsrett. For de som har diabetes er det nødvendig at handling blir utført samme dag. Da blir det vanskelig. For oss som har nærmeste pårørende i Bergen eller Stavanger, betyr det ganske mye særlig for trivselen at vi får handlet på butikken. Nei, Elin Agdestein, regjeringa har tatt fra oss trivselen her på sykeheimen.

Betjeninga flyr fra oppgave til oppgave og har ikke tid til å snakke med oss. Jeg oppfatter det slik at det er resultatet av villet politikk fra regjeringa sin side. Det enkelte departement har fått som oppgave å spare inn mest mulig, og det går til syvende og sist ut over oss eldre. Det synes for meg at for Høyre er det viktigere å spare for å gi ut skattelette enn det at vi gamle skal trives. Sykeheimen er mer blitt en ren oppbevaringsanstalt til vi bli så gamle at vi vandrer.

Og Høyre som skryter av eldrepolitikken sin.