Vi kunne i Trønder-Avisa 2. august lese om hvordan høyreregjeringas kutt i arbeidsavklaringspenger (AAP) har skjøvet folk lenger fra arbeidslivet. Vi ser dessuten årlig en økning i unge uføre. Høyreregjeringa har kuttet brutalt i AAP-ytelsen, og disse kuttene vil vi i SV reversere.

AAP er penger man kan motta på grunn av sykdom eller skade. Regjeringas kutt rammer syke personer som allerede før kuttene hadde dårlig råd. Regjeringa virker å tro at syke automatisk blir friske av å ha dårlig råd.

Høyresidens mantra om at «det skal lønne seg å jobbe» er gjennom 8 år systematisk brukt for å skape mistillit overfor trygdemottakere, og for å kutte i ytelser for de som sliter.

Regjeringas kanskje mest brutale kutt er i unges AAP-ytelser, og innebærer 5000 kroner mindre utbetalt i måneden.

Dette er et kutt i en ytelse som allerede var svært lav. AAP tilsvarer omtrent 200 000 kroner i året før skatt. For de under 25 år er den nye ytelsen på omtrent 130 000 kroner.

130 000 kroner i året er, etter skatt, mindre enn lånet en student får utbetalt. Lånekassen er klare på at studenter som av helsemessige årsaker ikke kan ha jobb ved siden av studiene trenger mer penger enn dette for å klare seg, og de tilbyr derfor ekstrastipend til studenter med behov for det.

Når Lånekassen anerkjenner at man ikke kan leve av et lån som tilsvarer litt mer enn unges AAP-ytelser, hvordan kan vi da forvente at unge AAP-mottakere skal klare seg på enda mindre?

Forventer regjeringa at en syk 22-åring skal bo på en bitteliten hybel, leve på nudler hele året, og dessuten ikke ha råd til en eneste tur på kino eller quiz ved vennene sine? Dette er virkeligheten for svært mange.

Unge mennesker som blir syke trenger en god nok økonomi til å leve et verdig liv. Det er lettere å bli frisk om man slipper bekymringer og stress knyttet til grunnleggende behov, som betaling av husleie eller om man har råd til mat på bordet.

Vi trenger en reversering av regjeringas AAP-kutt, og må få en økning i kroner og øre av ytelsen og bedring av vilkårene knyttet til den. Samfunnet må vise mer tillit til syke som trenger hjelp fra NAV. Dette vil vi i SV kjempe for etter valget.