Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringas mistillitsreform i staten

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Trønder-Avisa)

«Siden Erna ble statsminister i 2013 har jeg opplevd at driftsbudsjettene er kuttet så kraftig at tilbudet til innsatte nesten ikke eksisterer». Ordene er ikke mine, det er Daniel Johnsen, regionstillitsvalgt i Kriminalomsorgen Region nord som sier dette. Rehabilitering av innsatte avgjør hvem vi senere får som nabo, kollega eller familiemedlem.

Daniels eksempel er dessverre bare et av mange på at dagens regjering ikke har tillit til staten den selv styrer. Den har ikke tillit til dyktige ansatte den selv er arbeidsgiver for. Hvis den hadde tillit til sitt eget system og sine egne fagfolk, hvorfor skulle den da svekke statlige organer, kutte budsjetter og sette ut tjenester?

Jeg er tillitsvalgt i statlig sektor. Jeg har ikke tillit til den regjeringa som styrer oss. Jeg har ikke tillit til ei regjering som systematisk undergraver den staten vi alle er avhengige av må virke. Som må være der, til alles beste, alltid. Jeg vil ha et trygt, solidarisk samfunn. Da trenger vi en sterk stat. Da må vi ha ei ny regjering.

Jeg vil forsvare staten, for vi trenger den til å forsvare oss! Derfor må vi bytte ut regjeringa, som har svekket staten, som i snart åtte år har gått løs på fellesskapets forsvarsverk!

Hvordan regjeringa svekker staten? Gjennom årvisse, målløse budsjettkutt slik at virksomhetene ikke får utført sitt samfunnsoppdrag. Gjennom oppsplitting av statlige virksomheter og salg av statlig eiendom. Gjennom åpen eller fordekt privatisering. Gjennom å navigere etter at privat sektor kan løse oppgaver bedre fordi den er privat, ikke offentlig. Gjennom den mistillit til egne institusjoner og arbeidstakere dette viser.

Nå kjemper hele samfunnet en desperat forsvarskamp mot et virus. Skal vi vinne den kampen, og framtidige angrep – enten de kommer fra virusmutanter, terrorister, arbeidslivskriminelle, eller hackere – må vi ha en sterk stat. Vi må ha dyktige, dedikerte ansatte. Vi har ikke råd til å bygge ned samfunnskritiske institusjoner, svekke statlig beredskap – eller kvitte oss med fagfolk.

Pandemien har satt denne regjeringas ideologi på prøve. Den ser at det var feil å svekke Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. At det var uklokt å ikke lytte til advarsler fra beredskapsetatene. Den opplever nå verdien av statens institusjoner og ansatte. Den avblåser likevel ikke sitt ideologiske korstog, fordekt under såkalt avbyråkratisering og effektivisering.

Regjeringa har høstet dyrekjøpte lærdommer, men jeg har ingen tro på at den har lært. Derfor må vi alle ta lærdom, og sørge for at vi får en ny politisk kurs til høsten. Vi arbeidsfolk vet at vi må ha en sterk stat når kriser rammer. Vi er forhåpentligvis snart ute av denne, men nye vil komme. Da må vi ha en annen regjering – en regjering som forsvarer oss.

Kommentarer til denne saken