Om man som privatperson bygger et bygg ulovlig, må bygget rives. De samme reglene må gjelde for stat og kommune mht. vindindustriparken på Fosen.

Dommen til Høyesterett var et gjennomslag for hva som er bunnplanken for rettigheter til vårt samiske urfolk, men om stat og regjering ikke river Fosen turbinene, så blir dommen i høyesterett verdiløs, og det kan vi ikke leve med.

Hvis utøvende maktorgan som regjeringen er i vår rettsstat – ikke følger den dømmende rettsstaten – så er langt vi ute på vidda. Byråkratene i OED – som en gang godkjente disse konsesjonene – skal nå da trenere en enstemmig dom avgitt av Høyesterett. Det blir helt feil på alle vis.

Regjeringen flytter fokuset bort fra dommen, når Høyesterett sier at de ikke har tatt stilling til konsekvensene, da det ikke var en del av søksmålet. Søksmålet var om hvorvidt vindkraftkonsesjonene var lovlig eller ikke. Dommen var entydig, vindindustriparken er ulovlig bygd.

Når høyesterett sier enstemmig at dette er ulovlig – så skal det som er ulovlig vekk. Slik er det ellers for alt næringsliv, eller privatpersoner i dette landet, har man bygd ut huset, eller hytta ulovlig, eller satt opp en ikke godkjent utedass, ja da skal bygget rives. Regjeringens manglende vilje til å rive Fosen Vindindustripark, strider mot folks allmenne rettsoppfatning vil jeg påstå

Her undergraver regjeringen selve fundamentet for vår rettsstat – når de ikke ønsker at dommen i høyesterett, skal medføre en konsekvens for de vindturbiner som er ulovlig bygd.

Likhet for loven er ikke et urimelig krav. Staten har ikke andre lover og regler enn de lover og regler som også gjelder for alle andre innbyggere.