Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen har ikke vannskrekk

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sjøfarten spiller en viktig rolle i Norge. Regjeringen jobber systematisk og målrettet for at varer og folk skal komme trygt og effektivt frem. Derfor har samferdsel blitt høyt prioritert de siste syv årene. Sjøfarten er intet unntak. Prosjektlederen Ann Iren Holm Rise i Kysthavnalliansen mener regjeringen gjør for lite for sjøtransporten.

Det er jeg ikke enig i og regjeringen har heller ikke vannskrekk, slik Rise påstår i Trønderdebatt i et innlegg 12. november.

Tvert imot! Akkurat nå foreslår regjeringen å bevilge 2,6 milliarder kroner til kystformål i statsbudsjettet. Mye av dette går til å vedlikeholde navigasjonsutstyr og utbedre innseilinger. Dette er viktig i en tid der vi skal ta Norge ut av koronakrisen, og bidra til at hjul, turbiner og motorpropeller holdes i gang.

Les også

En regjering med vannskrekk i transportsektoren

Uavhengig av om det er fisk eller annet gods som håndteres over kaikanten, så er sjøfartsnæringen avhengig av effektive havner. Derfor etablerte regjeringen i fjor en tilskuddsordning for investering i effektive og miljøvennlige havner. Noe som kan komme alle aktører i hele kjeden til gode, og som kan bidra til økt konkurranseevne for sjøbaserte transportløsninger.

Nordmenn har i generasjoner levd ved havet, av havet og med havet. Men heller ikke her har tiden stått stille. Vi lever i omstillingens tidsalder. Derfor bidrar regjeringen gjennom ulike tiltak til å effektivisere godstransporten og fornye sjøfarten med et grønt fortegn. Regjeringens jobb er å se hele transportnettet i sammenheng, og dyrke fortrinnene til de ulike transportformene enten det er luft, bane, vei eller sjø. Jeg er en ihuga tilhenger av sjøtransporten, fordi den bidrar til å flytte store mengder med varer på en trygg og miljøvennlig måte. Nesten 80 prosent av transportarbeidet som utføres på norsk område gjøres med skip i dag.

Jeg er helt enig med Ann Iren Holm Rise at vi må jobbe for å redusere køene på vei. Nå er det riktignok ikke langtransporten med lastebiler som bidrar mest til kødannelse, men personbiler. Likevel forstår jeg bekymringen for at man vil unngå at det dukker opp unødvendige vogntog på veien når noe av denne godstransporten heller kunne ha blitt fraktet på andre måter. Derfor jobber regjeringen med å styrke konkurransefortrinnet til de ulike transportformene, slik at folk og næringsliv får flere grønne og effektive transportformer å velge imellom.

Jeg er optimistisk for sjøtransporten, og jeg har stor tro på det vi kan få til i samarbeid med aktørene i sektoren. Neste år legger vi frem en ny Nasjonal transportplan. Den skal være et troverdig og ambisiøst veikart for hvordan vi skal knytte landet tettere sammen. Her vil selvsagt sjøfarten også spille en viktig rolle. Slik den har gjort i tidligere år for Norge

Kommentarer til denne saken