Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen Solberg prioriterer bort landbruket nok en gang

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norsk landbruk kastes nok en gang under bussen, denne gangen gjennom frihandelsavtalen med Storbritannia som kom fredag 4. juni.

Storbritannia er en av Norges største handelspartnere, og mottar mer en 22 prosent av all norsk eksport. I 2020 eksporterte Norge varer for knapt 135 milliarder kroner til Storbritannia. Storbritannia importerer norsk olje, gass og sjømat. Mens vi importerer maskiner, maskindeler, mineralolje og medisiner til en verdi av 41 milliarder kroner fra Storbritannia. Det er derfor forståelig at regjeringen er villig til å strekke seg langt for å holde Britene på godsiden.

Når Storbritannia gikk ut av EU forble EU sine importkvoter til Norge den samme. Nå når Storbritannia får en importkvote til Norge på over 500 tonn svin og kyllingkjøtt kommer dette i tillegg til eksisterende importkvoter fra EU. Altså svekkes tollvernet, som er en forutsetning for norsk matproduksjon.

Egg, kylling og svinekjøtt som er produsert under dyrevelferdsmessige forhold som ikke er lovlig i Norge, skal altså selges til den norske befolkning. Norsk matproduksjon har blant verdens strengeste krav til dyrevelferd. Dyrevelferden i Norge skal bli bedre, ikke dårligere, det er et krav fra forbrukeren. Økt import og et presset marked gir svært dårlige forutsetninger for å forbedre dyrevelferden, og vil nok heller føre til mindre norsk matproduksjon.

Én sak er de etiske valgene vi som forbrukere tar, men en annen er de rent mat sikkerhetsmessige sidene. Norsk kylling og egg er så godt somfri for salmonella. Noe som gjør at vi trygt kan spise bløtkokte egg og eggedosis. En slik garanti har vi ikke for kylling og egg fra Europa og Storbritannia. Britene bruker videre 15 ganger så mye antibiotika per kg kjøtt som norske matprodusenter. I Norge har vi kunnet kontrollere forekomsten av antibiotikaresistente bakterier, men smittepresset kan etter hvert bli så stort at tiltakene ikke lenger er nok.

At Storbritannia og EU har importkvoter på landbruksprodukter til det norske markedet er ikke ensbetydende med at maten blir solgt i butikk. Det er også opp til den norske forbrukeren. Selv om importert kjøtt ofte er konkurransedyktig på pris har mange forbrukere har et bevisst forhold til norskprodusert mat, ikke bare på grunn av kvalitet og matsikkerhet, men også verdiskapningen norsk landbruk utgjør i samfunnet.

Når regjeringen ikke tar ansvar for å sikre selvforsyning og trygg mat i Norge, må du som forbruker gjøre det!

Kommentarer til denne saken