Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringens evigvarende omkamper

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I løpet av mine snart åtte år på Stortinget, er regjeringens stadige kamper og omkamper mot de få statlige hovedkontorene i Trondheim, og med dem viktige statlige kompetansearbeidsplasser, noe av det jeg har brukt mest tid på og kjempet hardest imot. Det er selvsagt trist at det blir slik, at man i stedet for å aktivt arbeide for noe, blir tvunget til å hele tiden jobbe mot det jeg mener er svakt begrunnede forslag fra regjeringen. Det stjeler tid og krefter fra andre viktige oppgaver og områder som står på trappene for Trøndelags del.

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett som ble presentert på tirsdag, kunne regjeringen fortelle at de foreslår store endringer i det som på fint heter «virkemiddelapparatet». Det er statens selskaper og organisasjoner som er ment å støtte opp om næringsutvikling, arbeidsplasser og verdiskaping i Norge. En del av dette virkemiddelapparatet er Siva – Selskapet for industrivekst, som har hovedkontor i Trondheim, og som har 52 ansatte – de fleste av disse i Trondheim. Siva driver blant annet med eiendomsforvaltning, såkalte inkubatorer, eierskap i innovasjonsselskaper og næringshager.

Regjeringens forslag er å demontere hele Siva ved å overføre programvirksomheten til Innovasjon Norge, mens eierskapet i innovasjonsselskaper bør overføres til kommuner eller fylkeskommuner, og hvem som skal ha ansvaret for eiendomsforvaltningen skal regjeringen komme tilbake til med i forslaget til statsbudsjett for 2022. Mitt stalltips er at også dette skal overføres til fylkeskommunene. Venstre må tross alt fylle sin prestisjereform «regionreformen» med noe innhold, og da er dette i så måte en lavt hengende frukt. For meg og FrP, som ønsker å legge ned fylkeskommunen, er det helt uaktuelt å flytte mer makt og myndighet dit. Dette er et overflødig forvaltningsnivå som snarest bør avvikles.

Regjeringen «smører» denne nedleggelsen (det er i praksis det det er) med mange rørende og velplasserte ord, uttrykk og setninger. «… Programvirksomheten bør videreutvikles rundt kompetansemiljøet som allerede finnes i Trondheim» for eksempel. Faktum er at når regjeringen foreslår å legge ned Siva, med hovedkontor i Trondheim, og legge mange av deres oppgaver til Innovasjon Norge, med hovedkontor i Oslo, så skjer det en kraftfull forflytning fra Trøndelag til Osloregionen.

Nedleggelse av hovedkontoret kan være første steg på veien til permanent færre ansatte i Trondheim. Det er mye enklere å gjøre slike grep etter at hovedkontoret først er fjernet.

Min mening er at det ikke er mangel på statlige hovedkontor i Oslo – de finnes det ganske mange av. Denne saken er nok et eksempel på at «Oslomakta» ikke tåler at fliker av det statlige apparatet ligger utenfor triangelet mellom regjeringskvartalet, Norges Bank og Utenriksdepartementet.

Lignende forslag har det vært mange av de siste årene. Særlig har det gått ut over det statlige selskapet «Investinor», som også har hovedkontor i Trondheim. Investinor er et investeringsselskap som skal bidra med risikovillig kapital der mangelen på denne er størst i det private markedet. Kort oppsummert har forslagene gått ut på å fjerne deres viktigste virkemiddel, nemlig direkteinvesteringsmandatet. Finans- og næringsdepartementet har ment at avkastningen har vært for dårlig, blant annet.

Alle vet at det tar tid å få på plass en organisasjon, og det er ikke gjort i en håndvending å tjene penger på risikoinvesteringer som Investinor driver med. De ble opprettet i 2008, og har ikke fått all verdens tid på seg. Både i 2016 og 2019 foreslo regjeringen å fjerne dette mandatet. De siste årene ser vi imidlertid at Investinor tjener gode penger. I 2019 tjente selskapet over 200 mill. kr. før skatt. Det hjalp altså å ha litt tålmodighet.

De siste dagene har jeg mottatt mange meldinger fra næringslivet som er svært opprørte over regjeringens forslag. De oppfatter alle Siva for å være et ubyråkratisk, lettvint og hjelpende statlig virksomhet. Det er langt i fra alle statlige virksomheter som får slike skussmål. De frykter for hva som skjer med denne ubyråkratiske organisasjonen, med 52 mennesker, hvis de blir inkorporert inn i Innovasjon Norge med sine 7-800 ansatte. Ofte går det feil vei – altså at den store organisasjonen sluker den lille, ikke at den lille, effektive vinner igjennom.

Næringsminister Iselin Nybø (V) som har foreslått denne endringen, bør lytte til signaler fra Stortinget, men ikke minst fra næringslivet selv. De som har skoene på, og som møter virkemiddelapparatet oftest. Det er de virkemidlene er der for, ikke motsatt. Regjeringen bør legge vekk de evige omkampene, og heller fokusere på å forsøke og vinne valget til høsten. Enda en klar sentraliseringsreform vil neppe hjelpe dem i den kampen. Det er i alle fall et velmenende råd fra en som håper på et sterkt Trondheim og Trøndelag fremover, og som håper på borgerlig valgseier til høsten.

Kommentarer til denne saken