Serie: Ordførerne i Trøndelag

Snart er det ett år igjen til kommunevalget, og denne sommeren ber Trønderdebatt hver ordfører i Trøndelag om en statusoppdatering fra sin kommune. Hva er de viktige sakene? Hva rører seg? Og hva skjer framover?

Det har vært en hektisk tid denne våren. Det er mulig at pandemien har noen ettervirkninger på ting som skulle vært gjort.

Status i Rennebu er at vi jobber fortsatt for å realisere ny Europavei gjennom kommunen. Reguleringsplan nord for Berkåk er vedtatt og det arbeides med planprogram sør.

Rennebu kommune har vært gjennom en omstilling som det også jobbes med. Gjennom perioden har vi hatt gode økonomiske resultat og har nå over tid satt av penger på fond så vi skal ha en reserve. I forbindelse med ny E6 planlegges det nye næringsområder på østsida som vi mener vil være med å styrke regionen og Trondheimsområdet.

Ny vei vil korte ned reisetiden til Trondheim betraktelig. Kommunen har ett noenlunde stabilt folketall, det har vært svakt nedadgående de siste åra.

I tillegg får vi en aldrende befolkning. Det er ei utfordring som det jobbes med. Vi har blant annet bygd ett nytt sykehjem og som beskrevet tidligere satser vi nå offensivt på å legge til rette for ny grønn næring.

Les rapportene fra ordførerne i Trøndelag