Gå til sidens hovedinnhold

Rent hav for framtida

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Verdens befolkning øker år for år og presset på landområdene øker med dette. Endringer i vær og klima, befolkningsvekst, by og næringsutvikling gjør at landbruksarealer, som skal gi mat nok til mennesker og dyr kommer under stadig større press. Framtida avhenger av at vi tar grep for å redusere dette presset.

Havet er en uutnyttet åker hvor vi i dag kun bruker få prosent av arealet til produksjon av mat og råstoff til både dyr og mennesker. En forutsetning for å utnytte sjø og hav er at de er sunne og rene. Søppel og avfall havner i havet og brytes ned, mye av dette blir til forurensing. Mikroplast finnes nå i omtrent alle vannprøver uansett hvor i havet de hentes. Vi må samle mer havsøppel og det må vi gjøre i fellesskap.

I dag finnes det en ordning hvor fiskefartøyer kan levere søppel de samler på havet kostnadsfritt. Ca 10 havner i Norge er omfattet av denne ordningen. Miljødirektoratet finner ordningen for dyr å administrere og vil derfor utrede mulighet for å pålegge fiskeflåten en avgift for å finansiere dette. Det mener vi i Levanger Venstre er feil fokus. At de som på dugnad rydder havet skal pålegges en avgift er ikke riktig måte å gjøre dette på. Derimot bør flere havner samt fritidsflåten inkluderes i ordningen. Alle som samler og leverer søppel de finner på sjø og hav bør få skryt og takk, ikke pålegges avgift.

Vi foreslår at Levanger kommune, gjennom sitt medlemskap i styret i Trondheim havn, tar til ordet for å opprette mottak for søppel i alle havner i Trondheimsfjorden. De bør også utfordre havnevesen i alle deler av landet å få på plass en ordning for dette.

Miljødirektoratet og departement har ansvaret for å finne en finasieringsløsning uten å pålegge lokale fiskere, fritidsbåter eller andre kostnader for å gjøre denne viktige jobben.

Norge er en stolt og tradisjonsrik havnasjon Vi har en av verdens lengste kystlinjer og har enorme havområder under vår kontroll. Det skulle bare mangle om vi ikke starter lokalt og gjennom internasjonalt samarbeid øker innsatsen for å rense havet for søppel. Framtida trenger rene hav.

Kommentarer til denne saken