Kommunene i Midt-Norge har nå etter flere års planlegging og samarbeid med Helse Midt-Norge muligheten til å ta Helseplattformen i bruk. Det hadde vært oppsiktsvekkende om jeg som helse- og omsorgsminister ikke hadde engasjert meg og støttet dette. Fredrik Syversen, direktør strategi og forretningsutvikling i IKT-Norge har et innlegg på trykk i denne avisa 14. februar som ikke kan stå uimotsagt.

Jeg har stor respekt for at Syversen gjør jobben sin, og står opp for sine medlemmers interesser. Det er mange aktører som tilbyr teknologi og digitale løsninger.

Les også

Helseplattformen og valgfrihet

Men påstanden om at jeg opptrer med kommersielle motiver i et forsøk på å støtte opp om det regionale samarbeidsprosjektet i helseregion Midt-Norge er overraskende, og fullstendig feil. For å være tydelig: Jeg har ikke uttalt meg om eller hatt noen vurdering av valget av Epic som leverandør for Helseplattformen fremfor andre leverandører.

Helse Midt-Norge startet anskaffelsesprosessen i 2016 og etter an langvarig anbudsprosses, basert på en åpen konkurranse i markedet, ble kontrakt med leverandøren signert våren 2019. Det er viktig for meg å støtte opp om det regionale samarbeidsprosjektet i helseregionen Midt-Norge, som er det første felles regionale pasientjournalprosjektet for både sykehus og kommunale tjenester i landet. På samme måte vil jeg støtte de andre pågående arbeidene med å modernisere journalsystemene utenfor Midt-Norge.

Syversen ber om dokumentasjon på rammebetingelsene for kommunene når de står ovenfor valget om å gå inn på Helseplattformen eller ikke. Nødvendige helseopplysninger skal følge pasienten gjennom hele pasientforløpet. IKT-systemene som brukes av helsepersonell i dag støtter i for liten grad opp under dette.

En av grunnene er at helse- og omsorgssektoren består av mange selvstendige virksomheter som selv har ansvar for prioriteringer, anskaffelse og drift av egne systemer. Dette har resultert i mange enkeltstående og forskjellige løsninger. Det er derfor ønskelig å sikre innføring av pasientjournalsystemer som gir sømløse overganger mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Moderniseringen av journalløsningene skal understøttes av etablerte og nye nasjonale løsninger for digital samhandling.

Kommunene i Midt-Norge har nå muligheten til å velge om de vil ta Helseplattformen i bruk. At aktørene i Midt-Norge jobber i et felles journalsystem vil gjøre informasjonen om pasienten lettere tilgjengelig uavhengig hvilken aktør som behandler pasienten. Dette vil gi økt pasientsikkerhet og bidra til at helsepersonell kan konsentrere seg om å gi riktig behandling istedenfor å bruke tid på å lete etter informasjon om pasientene. Per dags dato finnes det ingen andre løsninger som kan sørge for slike sømløse overganger.