Skattepolitikken for Støre-regjeringa er enkel å hanskes med. Det er bare å finne et innslag på skalaen de mener er rettferdig og politisk korrekt. Men hvordan vil de takle reformer som langt på veg har satt seg? Som de ønsker å bli kvitt.

Vil Namdal tingrett gjenoppstå etter sentraliseringa feide over Namdalen. Nå er de en del av Trøndelag tingrett som omfatter fire rettssteder og har virksomhet i Trondheim, Steinkjer, Brekstad og Namsos. Det er landets tredje største tingrett.

  • Trønderdebatt analyserer den nye regjeringserklæringen, side for side. Hver dag fremover vil kommentatorer fra Trønderdebatt og våre samarbeidsaviser skrive sine betraktninger med utgangspunkt i et nytt kapittel av Hurdalsplattformen. I dag ser vi på kapittel 12: Justis
  • Hurdalsplattformen kan leses her.

Denne sentraliseringa skjedde i hele landet og skapte stor lokal misnøye, som Senterpartiet naturligvis fanget opp og lovte å reversere om folk var med laget og fikk kastet ut Erna fra regjeringskontorene.

Hva sier Hurdal-erklæringa om det dette? Blir det slik som leder Per Olav Tyldum i Trøndelag Sp og hans partivenner hamret løs med i valgkampen, at folks rettssikkerhet i distriktene skulle hentes tilbake? Hva står der?

«Gjeninnføre strukturen for domstolane før domstolsreformen av 2021 for å vareta borgaranes rettstryggleik og sikre sjølstendige domstoler med stedlig leiing, med unntak for domstoler der domsleiar, kommunene i rettskretsen og dei tilsette gjennom sine tiltilsvalde er samde om å opprettholde dagens struktur».

Hva er dette? Jo, et eksempel på en skyver fra seg vanskelig beslutninger lenger ned i systemet. Vi vet hva kommunene, som har mistet sine tingretter, mener. De har sett viktigheten av at de små tingrettene har klart å løse sitt samfunnsoppdrag. Det selv om de har vært under konstant angrep av domstol-miljøene i de store byene. Alle som tenker på storsamfunnets beste, drar større fagmiljø-kortet. Flere dommere og jurister samlet på et sted vil gi bedre rettssikkerhet, er det uslåelige trumfkortet.

Vi skal ikke dra dette ut i langdrag, men kanskje minne oss selv på største rettsskandalen i nyere tid i Norge. Oslo tingrett sto bak hele 9 domsavigelser av 48 hvor uskyldig folk ble stemplet for livet og sendt i fengsel i forbindelse med NAV-skandalen. Hvorfor dette er relevant? Jo, Olso tingrett har med sine godt over 100 dommere og dommerfullmektiger landet største fagmiljø. Det forhinderet ikke de feilaktige domsavsigelsene

Selvsagt har det blitt avsagt dommer i de minste tingrettene som har blitt anket og blitt omstøtt i eksempelvis i lagmannsretten, men det en del av rettsforhandlingene og bygger opp om vårt rettssamfunn.

Har vi noen gang hørt at rettssikkerheten i eksempelvis Namdalen eller på Brekstad har vært truet? Nei, tvert imot. Vi har blitt dømt, i alle fall noen av oss, av personer som kan sin jus, og ikke minst kjenner til lokale forhold og historie. Den største trussel har vært at advokater og dommer i de store byene har snakket ned de små tingrettene og skremt bort dyktige fagfolk.

Hva ligger i at de ansatte, tillitsvalgte og domstolsleder skal få bestemme i samråd? I Trøndelag tingrett er det rundt 75 ansatte, og alle skjønner hva utfallet vil bli når en slik en slik prosess skal kjøres. Kjøttvekta smeller i bordet, og skulle ikke det hjelpe, er det lett å søke opp dommedagsprofetiene som ble bruk før domstolsreformen. Eller er det slik, at de ansatte ved små tingrettene skal få bestemme?

Hurdalsplattformen åpner for at tankegodset fra Solberg-regjeringa får leve videre så lenge de store domstolsadministrasjonene selv får bestemme.

Hvis ikke da justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) etter hvert blir mer konkret.

Men om de små tingrettene skulle stå opp fra de døde, må statusen heves mange hakk. Det må følge med penger til en fulldigitalisering av etatene. Som et ledd i sentraliseringa, var det et effektivt grep å underfinansiere de minste aktørene. Men dette står det faktisk noe om Hurdalsplattformen, at de minste tingrettene må unngå å bli sårbare. Men først må de få livet tilbake. En annen viktig faktor er digitaliseringa og erfaringa etter nedstegninga i forbindelse av koronaviruset. Vi kan snakke sammen på en annen måte. Trenger man større fagmiljø, trenger en ikke å sitte sammen, så lenge bredbåndet jobber.

Det er mulig at det holder med et rettssted i Namsos, men det var ikke det Sp gikk på valg på. De skulle styrke offentlige instanser i utenfor storbyene. Noen frykter at rettsstedene også skal forsvinne om noen år.

Det er noe med det. Det er litt kronglete om en bor på Kongsmoen og skal møte naboen i tingretten i Trondheim for å avgjøre en grensetvist. Spesielt om trondheimerne må ut på befaring. Ikke sikkert det blir like stor stas det. For da holder det ikke bare å kjøre E6, den strakast vei'n.