Gå til sidens hovedinnhold

Retten til heltid må styrkes og bli reell!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når arbeidslivet diskuteres kan det virke som det er bred politisk enighet om at arbeidslivet skal preges av faste stillinger i heltid. Fast ansettelse i heltid er også virkeligheten for de fleste, men dessverre ikke for alle.

Arbeidsplasser og bransjer som preges av deltid har noen klare kjennetegn; det er mange kvinner, ungdom og innvandrere og de har ofte lønnsnivå under gjennomsnittet. For arbeidstakerne forsterkes lavlønnsproblematikken av at de ikke får jobbe heltid. Deltidsansatte organiserer seg mindre enn de som jobber heltid og bransjer med mye deltid har også lavere tariffavtaledekning

Uenigheten politisk går på om omfanget av deltid er et problem og derfor om det er behov for tiltak. Dagens regjering mener det ikke er et problem. Arbeiderpartiet og en ny regjering mener det er et problem som kan reduseres gjennom politiske tiltak.

Utgangspunktet er å erkjenne at det er ujevne maktforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og at både midlertidig ansettelse og deltid øker arbeidstakerens sårbare stilling. Derfor er Arbeiderpartiets forslag å endre Arbeidsmiljøloven.

Arbeiderpartiet vil i løpet av de 100 første dagene i en ny regjering endre dagens bestemmelse i Arbeidsmiljøloven fra at det er arbeidstakeren som må kreve høyere stillingsgrad til at det er arbeidsgiveren får en plikt til å planlegge med heltidsstillinger.

Vi mener det vil endre maktforholdet i arbeidslivet og gi flere arbeidstakere heltidsstilling, som er viktig for den enkelte arbeidstaker, og for å redusere forskjellene og fattigdommen i samfunnet, øke likestillingen og styrke det organiserte og seriøse arbeidslivet.

Kommentarer til denne saken