Gå til sidens hovedinnhold

Riktig å stoppe friskole i Mosvik

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En lang og betent strid i Inderøy fikk denne uken en avklaring, da Utdanningsdirektoratet sa nei til etablering av montessorri-skole i Mosvik. Det mener vi er et fornuftig og riktig vedtak.

Etablering av friskoler er ingen enkel sak, særlig i Distrikts-Norge. I byer er Montessoriskoler, Steinerskoler og andre tilbud et uttrykk for ulike filosofier og et ønske om valgfrihet. I distriktene blandes ofte dette med sterke konflikter rundt nedleggelse av offentlige skoler, fordi spørsmålet om friskoler ofte dukker opp like etter at kommunen har gjennomført smertefulle skolenedleggelser.

På den ene siden kan friskoler gi valgfrihet for foreldre, særlig i kommuner med kun én offentlig skole. På den andre siden mister den offentlige skolen da inntekter, som kan gå utover gjenværende elever. Dessuten skaper og forsterker friskolesakene konflikter mellom innbyggere og bygder, og elevene fanges i en kamp de voksne kjemper.

I Mosvik, som i for eksempel Snåsa og Overhalla, har spørsmålet om Montessori-etableringen kommet i kjølvannet av at grendeskolen har blitt lagt ned. For Mosviks del har dette vært ekstra betent, fordi lokalsamfunnet ble lovd at skolen skulle bestå da kommunene Mosvik og Inderøy ble slått sammen. I tillegg til å være et ideologisk initiativ, blir dermed etableringen en omkamp på nedleggingen av lokalskolen.

Egentlig har ikke kommunen noe den formelt skulle sagt om etableringen. Det er staten som bestemmer, men kommunene får levere høringsuttalelse. Det har Inderøy kommune gjort, og i den er de sterkt kritisk til etableringen, av særlig to årsaker.

Det viktigste er at montessoriskolen ville undergravd elevgrunnlaget på nye Oppvekstsenter Vest, som bygges midt mellom Skarnsundbrua og Straumen. Det andre argumentet følger av det første, nemlig at kommunen mister 3 til 5 millioner kroner i årlig driftsstøtte til de offentlige skolene. Direktoratet har valgt å lytte til disse to argumentene. De har dessuten på egen hånd påpekt et viktig forhold, nemlig at det er flere andre montessori-skoler i nærheten med ledige plasser.

Man kan sikkert mene mye om nedleggingen av skoler Inderøy kommune vedtok, men få vil bestride kommunens myndighet til å fatte et slikt vedtak. Oppvekstsektoren er sammen med omsorgstjenestene kommunens viktigste kjerneoppgave. Da er det uheldig at systemet legger opp til stadige omkamper som i praksis undergraver kommunens vedtak.

Hvis alternativet var en friskole i Mosvik, hadde neppe kommunen vedtatt å legge ned den offentlige skolen. Da blir spørsmålet om vi ønsker en kommunesektor hvor muligheten til å endre skolestruktur er så utsatt for omkamper.

Vedtaket kan påklages til Kunnskapsdepartementet. Det kan bli en interessant saksbehandling, og for regjeringen en vanskelig avveining mellom ideologi og lokaldemokrati.

Kommentarer til denne saken