I sin kritikk av medlemmer som har vist interesse for Steigan.no tar Roald Arentz opp en rekke forhold. Noe kan jeg være enig i, men i noen saker er han så ukameratslig og ensidig at jeg må komme med en kommentar.

Min kommentar gjelder hans beskrivelse av AKP. Roalds beskrivelse er på linje med professor Bernt Hagtvet og de verste hetserne fra høyresida. Roald må ikke glemme at uten AKP ville Rødt ikke eksistert og mange av de som gjør mye av partiarbeidet i Rødt i dag har mange år bak seg i AKP.

Les også

Rødt og Steiganosaurusene

De fleste av disse, inklusive meg sjøl, er klar over at AKP gjorde en rekke feil, men vi vet også at AKP gjorde mye riktig – bidrag som førte til en kraftig styrking av det antiimperialistiske arbeidet, av det faglige arbeidet, av kampen for kvinnefrigjøring og kulturarbeidet.

Når Roald slår om seg med Albania og Pol Pot, er det nesten som jeg ikke tror mine egne øyne. Er det dette Roald vet om AKP? Hvorfor nevner han ikke arbeidet mot apartheid, mot USA i Vietnam, Palestinaarbeidet, AKPs rolle i å gjenreise klassekampen i fagbevegelsen, det det seige arbeidet i å gjøre Klassekampen til dagsavis - for å nevne noe.

Roald er Rødts første person i bystyret. Roald treffer mange medlemmer av Rødt og andre på venstresida. Hans meninger har betydning. Jeg tror mange med meg frykter for den videre utviklingen av Rødt dersom det er syn som Roald representerer som nå spres blant Rødts mange nye medlemmer.

Rødt kan ikke ha en i lederposisjon som på denne måten latterliggjør andre partikamerater. Fortsetter denne utviklingen kan det gå mot splittelse.

Rødts ledelse, først og fremst i Trondheim, må ta dette problemet på alvor.

Les også

Påskeoppgjør til venstre, musestille til høyre