I dag skal jeg en tur i barnehagen min. Jeg skal levere permisjonssøknad for de neste fire årene, møte gode kollegaer jeg gjerne skulle ha klemt og rydde ut plassen min. Ulltøy og overtrekksklær, godt slitt på både knær og bak skal pakkes ned og lagres. Men de nye Gore-Tex skoene, de som jeg ikke hadde råd til å kjøpe for den årlige summen barnehageansatte får til å handle arbeidsklær, de skal en av de nye få. Så slipper hun å fryse på føttene eller måtte bruke av egen lønn for å kjøpe seg fottøy. Barnehageansatte er allerede yrkesgruppen med mest sykefravær i Norge, vi trenger ikke mer sykefravær.

Les også

Er dere med, Kjerkol, Sørvik, Arnstad, Tyldum, Hansen, Asphjell, Leitrø, Borten Moe, Haltbrekken og Bae Nyholt?

Jeg blir den femte barnehagepedagogen som velges inn på Stortinget, vi har ikke vært så mange. Med meg i bagasjen har jeg mange års erfaring fra å jobbe i barnehage. Denne skal jeg bruke for alt det er verdt. Sammen med mine kollegaer i barnehagen har jeg opplevd hvordan rammene har blitt stadig trangere. Vi har fått flere arbeidsoppgaver, mer komplekse utfordringer, men ikke mer ressurser. Dette koster! Da NAV offentliggjorde statistikk for sykefraværet i januar hadde barnehagenes legemeldte sykefravær økt med 14 prosent. Vi har blitt gode på å finne praktiske løsninger i barnehagene i Norge, men hvor galt skal det gå før vi erkjenner at det ikke er mulig å organisere seg bort fra lav grunnbemanning? Dette ønsker Rødt gjøre noe med.

Barnehagen har ikke vært et stort tema i årets valgkamp, men det overrasker egentlig ikke. Vi er vant til å være usynlige, til tross for at alle sier at vi er viktig. Barnehagene stengte aldri ned da landet ble rammet av pandemien. Da barnehagen igjen åpnet for alle barn var vår instruks å gå på jobb i private klær som skulle vaskes på 60 grader for å drepe eventuelle virus. Vi jobber ikke med maske, skjerm eller hansker. Det finnes ingen meter i barnehager. Det er barn som har behov for nærhet, lek og som tidvis bruker deg som klut eller klatrestativ. I norske barnehager finnes enorm kompetanse om barn og deres utvikling, om organisering, ledelse, om nytenking og innovasjon. Denne kompetansen etterspørres i lite grad, og lønnes derfor deretter. Valgkampen speilet den virkeligheten barnehageansatte kjenner så alt for godt, barnehage prioriteres ikke.

Du har helt rett, Hildegunn, når du skriver at tidlig innsats er lønnsomt både for den enkelte og for samfunnet. Arne Holte, tidligere assisterende direktør for Folkehelseinstituttet, sa en gang at barnehagen er Norges viktigste selvmordsforebyggende tiltak. Det er i barnehagen man legger selve grunnlaget for god psykisk helse og hvor man kan fange opp utfordringene så tidlig som mulig. Rødt har derfor programfestet at vi skal jobbe for å styrke kommuneøkonomien og bemanningen i barnehagene. Barnehagen skal sikre trygghet og god utvikling for alle barn, og barnehageansatte skal ha trygge og forutsigbare arbeidsforhold. Dette skal jeg jobbe for i kommende stortingsperiode, i samarbeid med fagbevegelsen, barnehageopprøret, foreldreopprøret, FAU og medborgere. Det har jeg lovet mine kollegaer, den gjengen fortjener at jeg holder løftet mitt.