Rasismen må bekjempes, i det offentlige, i arbeidslivet, i politiet, i skolen. Høyreekstremismen som er i framvekst i store deler av verden er dødelig, og en trussel mot demokratiet. Dette er ikke et teoretisk spørsmål: De siste ukene har en rekke unge stemmer fortalt om hvordan det er å utsettes for rasisme i Norge, blant annet i Nidaros. Deres beretninger, og deres budskap om å bekjempe rasismen, gjør inntrykk og er noe alle bør slutte opp om.

Vold og skadeverk skader disse modige stemmenes sak.

I hele verden har det de siste ukene blitt avholdt demonstrasjoner mot rasisme, i kjølvannet av drapet på George Floyd i USA. Også i Trondheim er det blitt avholdt store markeringer, som har gått fredelig og ryddig for seg.

Politiet fortjener honnør for å være så tydelige på at grunnlovsbeskyttelsen for å demonstrere er så sterk at det ikke er aktuelt for dem å gripe inn, trass i smittevernreglene.

For så sterkt er ytringsvernet i Norge. Og denne grunnlovsbeskyttelsen gjelder alle. Selv om flertallet i Trondheim bystyre har gått seg fast i en idé om at politiet kan forhåndssensurere ytringer, er det ikke slik det fungerer. SIAN har, selv om de representer et fremmedelement her i byen, rett til å avholde sine knøttsmå og patetiske markeringer også her.

Les også

«Det norske systemet er ikke rasistisk!»

De aller, aller fleste i Trondheim vender ryggen til SIANs budskap, et budskap som blant annet fikk leder Lars Thorsen dømt til betinget fengsel for hatytringer for bare et halvt år siden. Men noen demonstranter valgte mandag en helt annen strategi enn å vende ryggen til rasisme. Og det representerer et større problem enn noen knuste ruter.

La det være helt klart: Det er rystende og uakseptabelt at motdemonstranter tyr til vold mot politiet og hærverk mot fredede bygninger. Ikke fordi skaden på torget og Hornemannsgården ikke lar seg reparere - det gjør den jo. Men fordi det å gripe inn i en demonstrasjon med maktmidler er en alvorlig handling kun politiet har myndighet til. Den myndigheten har de på vegne av oss alle. Samfunnet vårt har ikke råd til selvtekt.

Kun et lite mindretall av demonstrantene på mandag tydde til vold. Og det er viktig at det kommer tydelig fram. Men det er arrangørenes ansvar å gjøre alt de kan for at arrangementet går rolig og ordentlig for seg.

Derfor er det svært opprørende å lese uttalelsene fra Trondheim Rødt-leder Svein Olav Aarlott, som mener det var politiet som framprovoserte volden.

«Det er ofte slikt som skjer, at det blir litt ruteknusing. Det var ikke en del av demonstrasjonen, men det har skjedd mange ganger av at det har tatt litt av», sier Aarlott til Nidaros, før han spekulerer fritt og hevder det var politiet som framprovoserte volden. Hvilke holdepunkter har Aarlott for å hevde det?

Les også

Massene kan ikke ties – ta til gatene mot SIAN

Hva ville Aarlott sagt om noen i politiet, eller i Hornemannsgården, ble skadet, som lett kunne hendt? «Slikt skjer?».

Og har Aarlott tenkt over konsekvensene av det han sier? Skal vi nå liksom bare akseptere at det «tar litt av» også når høyreekstreme finner det for godt å demonstrere? Så klart ikke.

Rødt i Trondheims grenseløse forståelse for angrepet på politiet er både bisart og alvorlig. Om SIAN på mirakuløst vist hadde greid å samle et par hundre mennesker på Torget, hvorav et titalls begynte å kaste stein på politiet og omgivelsene, er jeg - for å si det mildt - i tvil om Aarlott og Rødt hadde hatt et like sterkt behov for å kritisere politiets opptreden, vise forståelse for volden, og påpeke at det bare var «enkeltpersoner» som sto bak. Jeg tror heller Rødt - med rette - hadde vist til arrangørenes ansvar for å holde ro i egne rekker og ikke agitere til vold.

Les også

Vi må starte med oss selv

Det Rødt her gjør er å vise forståelse for en opptreden som ikke bare svekker antirasisters sak, men både utsetter dem selv og hele samfunnet for øvrig for større fare, ved at politiets evne til å holde ro og orden undergraves.

For politiets rolle som ordensmakt er faktisk ikke oppe til diskusjon, verken når de omringes av festende ungdommer ved Hestsjøen, eller når de sørger for en ordnet gjennomføring av demonstrasjoner og motdemonstrasjoner på Torget.

I stedet for å klage over at media fokuserer på vold og herværk framfor antirasismens budskap, bør arrangørene av mandagens demonstrasjon tenke over hvilken mobiliserende effekt det har å se stoler og stein fly mot politiet og Hornemannsgården mandag, mens det norske flagget ligger henslengt på bakken. Én ting er at det er rystende å være vitne til, men viktigere er det at det skal være trygt å demonstrere i Trondheim. Det er helt avgjørende, både for saken og for demonstrantenes egen trygghet, at demonstrasjoner ikke sklir ut i vold. Kampen mot rasisme er alt, alt for viktig til å la seg spore av slik.

Les også

Å stoppe demonstrasjoner er dessverre symbolpolitikk