Mye tyder på at det kan bli stridigheter i Rødt Nordland når de skal nominere sin kommende fylkestingsgruppe. I forslaget til fylkestingsliste som nå er sendt ut på høring, erfarer jeg fra flere hold at lista foreløpig toppes av Per-Gunnar Skotåm, som både er Rødts gruppeleder i Nordland fylkesting og samtidig styreleder i steigan.no sitt eierselskap Mot Dag AS (i tillegg til å være selskapets nest største eier).

Til tross for at den endelige innstillingen først sendes ut på søndag – og for ordens skyld: at nominasjonskomiteens leder Elisabeth Anethe Olsen ikke vil kommentere innholdet i høringsforslaget som er sendt ut i Rødt Nordland (se egen boks under) – er det allerede støy: Nordland Rød Ungdom truer i en erklæring på Facebook-gruppa «Rødt Nordlands venner» med å bryte samarbeidet med moderpartiet (!), og legger sin deltakelse i neste års skolevalg i potten. Hva skjer?

Kommentar fra nominasjonskomiteens leder i Rødt Nordland

Trønderdebatt har forespurt nominasjonskomiteens leder Elisabeth Anethe Olsen i Rødt Nordland om hun kan bekrefte at Per-Gunnar Skotåm er foreslått til førsteplass på Rødt Nordlands fylkestingsliste i nominasjonskomiteens høringsutkast. Det ønsker hun ikke å kommentere, men uttaler følgende:

– For å ivareta god partikultur og for at komiteen skal levere etter sitt oppdrag er det liten hensikt for meg i å kommentere det. Det viktige her er at vi har vært gjennom to høringsrunder, lokallagene har gitt sine innspill, og vi har som jobb å ta innspillene til følge. Komiteen har til slutt lagt fram ei liste til høring, og vi har forsøkt å gjennomføre en så god prosess som mulig, slik at når det endelige forslaget sendes ut har vi forhåpentligvis bidratt til en ryddig og demokratisk nominasjon som tar hensyn til grasrota i organisasjonen.

I april, mens debatten rundt koblingene mellom sentrale Rødt-medlemmer og nettstedet steigan.no var på sitt mest intense, uttalte Rødts partisekretær Benedikte Pryneid Hansen at «våre medlemmar bør tenke over om dei kan stå inne for, og vere med på å gje legitimitet til dette innhaldet».

Dét fikk ikke partiledelsen med seg hele partiet på. Per-Gunnar Skotåm selv kvitterte i Morgenbladet at «fra sentralt hold totalfordømmer partisekretær Benedikte Pryneid Hansen steigan.no, uten at hun har lest noe av hva som står der. På den måten har hun skutt sitt eget parti i foten». Han høstet massiv kritikk fra partifeller landet rundt for sin rolle i Mot Dag, og endte med å trekke seg fra Rødts landsstyre. Samtidig holdt han fast ved styreledervervet.

Styret i Rødt Nordland sto derimot lojalt ved sin gruppeleders side. «Et demokratisk parti kan ikke og skal ikke legge seg bort i alt hva partiets medlemmer foretar seg som ikke er knyttet til deres verv i og på vegne av Rødt. Så lenge ikke dette er i motsetningsforhold til partiets prinsipprogram, vedtekter eller arbeidsprogram», skrev fylkesstyret i en uttalelse.

Og her kommer vi til sakens kjerne, som det heter: Det hersker nok betydelig uenighet internt i Rødt om hva som er å anse som «i motsetningsforhold til partiets prinsipprogram, vedtekter eller arbeidsprogram».

Denne uka publiserte steigan.no blant annet en artikkel der det meldes om «opptil 1 meter lange marklignende blodpropper hos avdøde covid-19 vaksinerte», for øvrig en oppfølger til nyheten om at «vaksinene trigger HIV og Creutzfeldt-Jakobs sykdom». I internasjonale nyheter kan vi lese en artikkel med tittelen «Soros og Kiev-regimet ... middag med djevelen». Videre kommentar burde være overflødig.

All den tid styrelederen i selskapet som står bak disse «nyhetene» ser ut til å renomineres som Rødts fylkestopp i Nordland, må en nesten anta at fylkespartiet så langt ikke ser noe «motsetningsforhold». Det gjør heller ikke Skotåm selv, som i vår uttalte til NRK at «steigan.no er en viktig bidragsyter til ytringsfriheten og det offentlige meningsmangfoldet».

Mitt tips er at partiledelsen i Rødt river seg i håret over disse vurderingene. I mai vedtok Rødts landsstyre at «steigan.no sitt politiske prosjekt er i motstrid til Rødts vedtatte politikk», og at tillitsvalgte i Rødt bør kvitte seg med aksjer i eierselskapet Mot Dag AS.

Tirsdag erklærte Nordland Rød Ungdom at «nominasjonskomiteens forslag til liste, der styreleder i Mot Dag, Per Gunnar Skotåm, er foreslått til 1.plassen, mener vi i Nordland Rød Ungdom bryter med Rødts landsstyrevedtak». De gjør det også klart at en nominasjon av Skotåm ikke vil skje uten mulige konsekvenser: «Vi kommer til å vurdere vår deltakelse i valgkampen i Nordland om dette blir vedtatt, samt vårt samarbeid med Rødt Nordland».

På Facebook kommenterte regionsekretær i Rødt Nordland Andreas Tymi at «nominasjonskomiteen har sendt ut et forslag basert på to høringsrunder blant medlemmer og lokallag i Nordland. Det forslaget er kun en høring, mens endelig innstilling kommer på søndag […] Jeg vet ikke mer, ut over at Per-Gunnar er nominert av suverent flest medlemmer og lokallag, og så tror jeg at ingen av de andre foreslått i listetoppen har ønsket å stå på førsteplass».

Med andre ord er det langt fra umulig at Rødt om få dager – når nominasjonskomiteens endelige innstilling sendes ut – får en aldri så liten reprise av kontroversene som plaget partiet i vår.

Det er både interessant og noe fascinerende trassig over at et fylkeslag av betydelig størrelse i Rødt (fylkespartiet har i flere valg ikke vært langt unna SV i oppslutning) bestemmer seg for å stå last og brast med styrelederen i Steigans propagandakanal, til partifellers fortvilelse både blant enkeltmedlemmer, andre fylkeslag, partiledelse, og eget ungdomsparti.

Rødt-kilder jeg snakker med mener bråket rundt Skotåm preger forholdet mellom Rødt Nordland og egen partiledelse, og at det som ellers er politiske uenigheter mellom sentrum og periferi, får langt mindre heldige utslag når saken som diskuteres er hvordan Rødt skal forholde seg til ytterliggående nettsteder og konspirasjonsteorier.

Denne spenningen dukker også opp helt andre steder i partiet, i form av frustrerte bemerkninger fra Rødt-medlemmer og politikere, og i form av frustrasjon som pipler til overflaten i sosiale medier: En kunne for eksempel nylig fange opp betydelig oppdemmet frustrasjon mellom tillitsvalgte i Rødt Nordland på den ene siden, og Rødts faglige sekretær Boye Ullmann på den andre, i en – av alle ting – Facebook-diskusjon om et helt annet tema på Facebook- veggen til et bystyremedlem i Oslo.

Rødt Nordland vil trolig i tiden som kommer understreke at det er fylkeslaget selv, og ingen andre, som nominerer sine politikere. Fra ledelseshold vil snarere oppfatningen være at det i høyeste grad er et spørsmål som angår hele partiet, når Rødts befatning med ytre venstres mørke avkroker nok en gang kommer på dagsorden. Begge oppfatninger er isolert sett riktige, men det er nok ikke til å komme bort fra at Rødt Nordland akkurat nå – og til mange andre i Rødt sin åpenbare frustrasjon – sitter på nøkkelen til hva slags oppfatning av Rødt som får råde i den kommende tiden, hver gang utenrikspolitikk, falske nyheter, propaganda eller konspirasjonsteorier skal diskuteres.

«Jeg skulle ønske du hadde valgt Rødt og ikke Steigan.no», skrev Trøndelags stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt (R) til Skotåm på Facebook i vår. Men nå kan Rødt Nordland gjøre det mulig for Skotåm å få i både pose og sekk for en ny fireårsperiode.

Det skal bli meget interessant å se hvordan Rødt for øvrig forholder seg til det.