Espen Leirset er i Trønderdebatt fortørnet over at vi i Høyre påpeker at folk med helt vanlige jobber og inntekter vil få økt skatt med en rødgrønn regjering.

Vi har ikke påstått at jordmødre tjener 750 000 kr, vår henvisning er SSB tall som viser at denne yrkesgruppen i gjennomsnitt tjener omlag 640 000 kr og ofte mer.

Les også

Tjener jordmødre virkelig 750 000 kroner?

Slik det ligger an nå, er Ap langt fra et flertallsparti. Leirset og partiet hans er dermed avhengig ikke bare av SV, men også Rødt eller MDG for å få flertall. Med våre eksempler har vi derfor tatt utgangspunkt i hva de aktuelle yrkesgruppene risikerer å ende opp med av skatteopplegg når Ap må bli enig med disse partiene. Både SV og Rødt vil øke skatten for alle med inntekt over 600 000 kr.

Det er vanskelig å se at Ap skal få gjennom sin politikk uten å bryte skatteløftet de har gitt. Mens de under Stoltenberg var dobbelt så store som Sp og SV til sammen, så kan Sp og SV denne gangen samlet bli større enn Ap.

Ap har dessuten langt flere valgløfter enn partiet har dekning for i sine alternative budsjetter. Vi kan komme tilbake til det om det er av interesse for Leirset og andre. Dette betyr med andre ord at, med all sannsynlighet, så vil også de med inntekter lavere enn 750 000 kr få økt skatt om det blir rødgrønt flertall i høst.

Videre, ettersom Leirset påstår det bare er Høyres rike onkler og tanter som vil få økt skatt med Ap sitt forslag til skatteopplegg, så kan jeg nevne noen yrkesgrupper som har gjennomsnittlig årslønn over 750 000 kroner: sivilarkitekter, kjemikere, tannleger og skipsmaskinister.

Ap har liten troverdighet når det gjelder å kutte i skatter og avgifter. Etter åtte år har Høyre i regjering kuttet skatter og avgifter for en vanlig familie med 14 000 kr per år sammenlignet med 2013. I nesten alle disse årene har Ap foreslått å øke skattene.

Trønderske velgere kan stole på at Høyre vil fortsette å senke skatter og avgifter både for folk og arbeidsplasser. Vi vil skape mer, ikke skatte mer.