Vårt lokalsykehus er stadig under press og vi leser med jevne mellomrom om trusler mot akuttberedskapen eller kritikk fra pasienter. Det er vel som i samfunnslivet ellers: vi hører om de få negative forhold og sjelden om alle de gode opplevelsene. Jeg er mektig imponert over kvalitet, effektivitet og service jeg har erfart fra de ansatte ved Sykehuset Namsos. I en alder av vel 80 år hadde jeg knapt forventet å bli prioritert så på topp som jeg opplevde sist sommer. Men det stemmer helt med det jeg hører fra andre pasienter.

Diagnosen var usikker da jeg oppsøkte min fastlege i Nærøysund i juli. Men jeg opplevde å bli tatt på alvor fra første sekund, og etter at de nødvendige prøver var tatt rekvirerte legen umiddelbart plass ved sykehuset. Der fikk jeg nye og grundige undersøkelser ved medisinsk poliklinikk og kirurgisk avdeling. Og for å gjøre en lang historie kort: Det tok bare noen få dager fra en alvorlig kreftdiagnose ble stilt og til jeg ble lagt inn for operasjon 13. juli.

Midt i koronetida opplevde jeg en fantastisk innsats fra alle i kjeden ved kirurgisk avdeling. Alt av behandling gikk raskt og effektivt uten noen form for byråkratiske forsinkelser. To leger og overlege utførte operasjonen som gjorde meg frisk og sendte meg ut av sykesenga på få dager. Alle var på hugget og gjorde alt de kunne for at jeg skulle ha et godt opphold ved sykehuset. Oppfølginga etterpå har også vært glimrende, og jeg er nå erklært hundre prosent kreftfri. Jeg er videre sikret kontroller i flere år framover.

Jeg har ingen negative opplevelser å berette om, alt gikk på skinner og jeg vil rette en stor takk til alle jeg var i kontakt med ved Sykehuset Namsos. Den takken fortjener dere!

For oss som bor i ytterdiskriktet er det uhyre viktig at vi får beholde akuttfunksjonene ved Sykehuset Namsos. Og med avstander på over 20 mil til Namsos er det helt uvirkelig å høre og lese om at myndighetene ikke sikrer ny landingsplass for helikopter umiddelbart. En halvtimes ekstra tid for omlasting og ny ambulansetransport fra flyplassen til sykehuset vil i mange tilfeller kunne bety forskjellen på liv eller død.

Et lite lokalsykehus vil ikke - og skal vel kanskje heller aldri - kunne dekke alle spesialisthelsetjenester. På noen områder har vi likevel et imponerende tilbud og topp kompetanse. Jeg håper heller ikke at ublu lønnskrav bremser tilgangen på topp, kompetente fagfolk også til små sykehus. Likedan må myndighetene uten mer nøling lage rammer som sikrer at akuttilbudet er like trygt og godt for en i Nærøysund som en pasient på Heimdal.

For meg er det viktig å si fra når jeg er fornøyd med et tilbud jeg får, ikke bare klage om jeg er misfornøyd. Så igjen: Tusen takk til Sykehuset Namsos.