Regjeringen lyste i juni ut midler til utprøving av bygdevekstavtaler i inntil fem pilotområder i de minst sentrale delene av Distrikts-Norge.

Bygdevekstavtaler er et nytt distriktspolitisk virkemiddel som skal bidra til bosetting, tilgang på arbeidskraft med den rette kompetansen og fremtidsretta næringsutvikling i noen av de mest spredtbygde områdene av Norge, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Stortinget har bevilget ti millioner til Bygdevekstavtaler i 2022. Hver pilot kan søke om inntil to millioner, til å forberede et avtaleutkast med staten.

Indre Namdal (Røyrvik, Lierne, Namsskogan og Grong) har organisert et arbeid for å kunne levere inn en begrunnet søknad, med frist 30. september, godt hjulpet av bevilgning fra Namdal Regionråd.

Bygdevekstavtaler er forankret i Hurdalsplattformen, sammen med andre innsatsområder for en ny distriktspolitikk. Dette er en god strategi etter min mening, og det vil være helt avgjørende og få disse nye verktøyene på plass raskt. Skal det være bosetting i hele landet, må det satses i hele landet, og det må satses nå.

Det har i de siste årene blitt jobbet mye med næringsutvikling i vårt område. Lierne har gjennomført et omstillingsprogram, med svært gode resultater, og nå i 2022 har Røyrvik og Namsskogan startet et tilsvarende program. Jeg er optimistisk på at det også her vil bidra til nye arbeidsplasser, og at det skaper fremtidstro. Vi har nå en god mulighet til å satse, og vi har en fin anledning til å heie på de som satser. Vi må også ta inn over oss, at den generelle utviklingen er utfordrende. Befolkningsnedgang og strammere økonomi, gjør at kommunene ikke klarer å være den samfunnsbyggeren som forventes av oss.

Vi er flere som lokalt har jobbet for ordningen med Bygdevekstavtaler over flere år. Det er ofte de gode eksemplene på tiltak i den enkelte grenda i kommunene som har engasjert oss. Vi må mobilisere bredt, og gjøre tiltakene oppnåelig.

For min egen kommune Røyrvik, tror jeg ordningen med Bygdevekstavtale kan bidra positivt på mange områder, og har vi en regjering som vil jobbe for en ny distriktspolitikk blir vår søknad spennende.