Av 90-tallet lærte vi hvordan arbeidsmarked henger sammen med sosiale behov - og problem. Hele samfunnet defineres av hvordan vi jobber med sammenhengene. Vi så hvor galt det kan gå.

Nå ser vi igjen tegn til at utviklingen går feil vei. Det var bakgrunnen for at jeg tok opp tema i junis kommunestyremøte. På̊ Verdal, som i resten av landet, opplevde vi at samfunnet ble stengt ned over natta i mars. Folk ble permitterte, og mange arbeidsledige. Tilbud som avrusningen ble nedstengt, og mange med behov for psykisk helsehjelp, mistet tilbudene sine over natta.

I tillegg har stengte grenser ført til endring i tilbud av, og pris på, narkotiske stoffer mange er avhengige av. I avisene har vi sett store oppslag om at koronakrisen rammer unge med utfordringer på rus og/ eller psykisk helse ekstra hardt. Mange betaler dyrt i koronadugnaden, men denne gruppen betaler i menneskeliv.

Vi som er sosialdemokrater mener at en av hovedoppgavene til samfunnet er å ta vare på̊ de som til enhver tid trenger det mest. Vi har nå en lang sommer foran oss, som vanligvis også̊ medfører mindre hjelpetilbud en periode. I tillegg vet vi at sommer er høytid for debut med rusmidler. For oss er det derfor viktig å følge med at kommunen greier å ivareta de såkalte «svake gruppene».

Mange medmennesker har mistet hele eller deler av hjelpetilbudet sitt i en lengre periode. Koronaen har endret tilgang og pris på̊ de ulike typer narkotiske stoffer. Sommeren er høytid for debut med rusmidler. Mange av våre ungdommer har et naivt syn på narkotika, og trenger langt mer veiledning. Her kommer ofte foreldre og foresatte til kort, men foreldre og foresatte må bli møtt med hjelp ikke avvisning når de tar kontakt med hjelpeapparatet. En ungdom som flørter med narkotika ser ofte ikke selv hvor galt det kan gå.

Vi mener det er fellesskapets oppgave å ivareta alle i samfunnet, og vi mener det er bedre å hjelpe enn å straffe medmennesker. Det er derfor viktig å gripe inn før det går for langt, og tidspunktet er nå. Vi trenger større innsats fra kommunen, både for unge på terskelen inn i rusverden, til tunge rusmisbrukere - og til pårørende!