Dette innlegget ble holdt på Arbeiderpartiets landsmøte 15. april og gjengis med tillatelse. -red.

Kjære landsmøte. Egentlig skulle jeg snakke om skole.

Men rusdebatten har blitt så hard. For hard. For uforsonlig.

Først vil jeg si: Arbeiderpartiet lytter. Både til de mer høyrøstede, men også de litt mer lavmælte. Vi som har lest Rusreformutvalgets rapport, søkt i kildene, lest høringssvarene, og lyttet til fagfolk. På begge sider.

Vi vet at du kan være både for eller imot avkriminalisering av narkotika for alle, uten å være kunnskapsløs, uten at det betyr at du ikke lytter, at du står på feil side av historien eller er inhuman. Eller at du ikke støtter en rusreform.

Les også

Den som avgjør rusreformens skjebne vil ha et historisk ansvar. Arbeiderpartiet kan ikke sabotere reformen.

Jeg har snakket med flere pårørende som vil det skal være vanskeligere å komme inn i rus og lettere å komme ut.

Som fylkesordfører har jeg lyttet til bekymrede foreldre, skoleverket, hjelpeapparat og politi, som er redd for at det store ruspresset som dagens unge opplever, vil øke bruken, om vi fjerner straffetrusselen. Og så må vi gjøre det lettere å komme seg ut av rus, og legge til rette for mer verdige liv for de som ikke greier det.

Noen mener loven er slik at narkotika må avkriminaliseres for alle, selv om det egentlig er de rusavhengige de skjerme. Til dere vil jeg si: Det er mulig å differensiere.

Vi kan vedta at Arbeiderpartiet vil fjerne straff for rusavhengige, opprettholde straffebudene for festbrukere og fortsatt gi ungdom muligheten til å bytte straff mot rusfrihet og oppfølging.

Landsmøtet i Arbeiderpartiet trenger ikke å godta ultimatum fra Venstres leder og Høyres statsminister om å avkriminalisere narkotika for alle – eller ingenting; vi kan vedta vår egen politikk – godt forankret, etter å ha lyttet til begge sidene av debatten.

La oss gjøre det.