Gå til sidens hovedinnhold

Rusreformen - vi trenger et skifte nå

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er skrevet mye om rusreformen i media. Min mening er at det har vært et for stort fokus på avkriminalisering og ikke på essensen i reformen som er hjelp og behandling. Rusreformen som legges frem idag skal hjelpe rusavhengige og ikke straffe narkotikabruk. Det viktigste i reformen er å endre holdninger hos folk flest og spesielt til personer med rusproblemer. Vi har over lang tid opplevd en stigmatisering overfor en meget sårbar gruppe mennesker i samfunnet vårt.

For det er det straff har bidratt til - stigmatisering og sosial utstøting. Hos mange sitter det langt inne å be om hjelp for problemene i frykt for å bli straffet. Det er det viktigste med denne reformen - terskelen for å be om hjelp og gi hjelp, senkes. Vi må anerkjenne at de som har et rusproblem, har et helseproblem, og at det da ikke er straff som er løsningen på problemet, men hjelp og behandling. Reformen legger ikke opp til en legalisering av narkotika. Synes mange er for opptatt av det.

Kriminalisering fører til stigmatisering og fører til at mange ikke oppsøker hjelp og behandling. Diskusjonen om hvor store mengder det er lov å ha kan sikkert justeres og må følges opp. Portugal har vist til gode resultater ved å avkriminalisere, så hvorfor skal ikke det også fungere bra i vårt land. Det viktigste ved hele reformen, er at man nå på et tidlig tidspunkt får hjelp med etterfølgende behandling. Helsehjelpen er samtykkebasert, selv om det fortsatt er åpent for tvangsbehandling for alvorlig rusbruk.

Intensjonen i rusreformen er tidlig innsats og det legges opp til at kommunene skal etablere en Rådgivende enhet, der det vil være møteplikt for den som er blitt «tatt» av politiet. Mange har stilt spørsmål ved denne møteplikten og hvordan den skal håndheves. Det ligger selvsagt en utfordring her, selv om det ilegges et gebyr for den som ikke møter opp.

Målsettingen for rusreformen er god. Lavere bruk av narkotika, økt satsing på helsehjelp, halvering av ventetiden og sist men ikke minst en styrking av kommuneøkonomien på feltet. Det må videre jobbes med et godt behandlingssystem og ettervern, og det er selvsagt mye som må på plass i kommunene før vi kan si at den nye rusreformen har sin tilsiktede virkning.

Selv om undertegnede deler noen bekymringer rundt behandlingsapparatet og at kommunene blir satt i stand til å håndtere en så viktig reform, er det viktigste at vi nå går fra straff som et redskap for å bekjempe rusproblemene. Rusavhengige får status som pasienter istedenfor kriminelle og kommer inn i hjelpeapparatet på et mye tidligere tidspunkt. Da blir det opp til Regjeringen og Helseministeren å følge opp med nødvendige midler og kompetanse på området.

Tiden er iallefall overmoden for en ny satsing på en meget sårbar gruppe i samfunnet vårt.

Kommentarer til denne saken