Vi har fått høre om elever som sitter og gråter fordi de er utestengt. Vi hører om elever som kvier seg til russetiden helt fra de starter i første klasse på videregående. Vi hører om ungdom som blir stemt ut. Ungdom som ikke får sitte ved samme bord og spise lunsj. Som ikke får være med på fest. Ikke får navnet sitt på genser. Ungdom som blir ekskludert og fryst ut.

Dette skjer i Trøndelag og fellesnevneren er russefeiringen.

Russefeiringen har hatt en dramatisk og negativ utvikling. Det handler ikke bare om at det har blitt større økonomiske kostnader ved å delta. Oppkjøringen starter allerede i første klasse – tre år før selve russetiden. Auditions og utstemminger er tatt i bruk flere steder for å sile hvem som er innafor eller utenfor russegruppene. Utenforskapet har blitt systematisert og forsterket.

Russetid er en privat feiring. Det har formelt sett ingenting med skolen og gjøre. Likevel, Trøndelag fylkeskommune som skoleeier har et ansvar for skolemiljøet. Opplæringslova slår fast at «Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.»

Det er ingen tvil om at de som feirer russ i disse dager har en helt spesiell skoletid bak seg. De har hatt hele sin tid på videregående under en pandemi. Derfor unner jeg russen en legendarisk bra feiring – ikke noe russekull har fortjent det mer!

Men det er ikke en bra feiring hvis noen er tvunget til å stå utenfor.

I NRK Debatten 21. april kunne utdanningsdirektør i Trøndelag fylkeskommune, Vegard Iversen, bekrefte at man fikk en del saker på bordet knyttet til russetid forrige skoleår. Sakene var spesielt knyttet til russegensere, der enkeltelever som ikke var med i gruppe ikke fikk sitt navn på sin genser.

Utdanningsavdelingen handlet på plikten sin i Opplæringslova ved å undersøke om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og man sjekket spesifikt om bruk av slike russegensere i skoletiden kan forbys. Det er prisverdig at fylkets utdanningsavdeling følger opp! Svaret fra Utdanningsdirektoratet var at det skal svært mye til for at et forbud om bruk av russeeffekter skal være tilstrekkelig begrunnet i ordensreglementet.

Det er en god verdi at man skal kunne gå kledd som man selv ønsker. Jeg ser dessuten ekskluderende russetøy mer som et symptom på en russefeiring på ville veier enn som selve problemet i seg selv.

I sin appell til fylkestinget nå på onsdag sa Ungdommens fylkesutvalg (UFU) blant annet: «Sjøl om du er russ, så betyr det ikke at du kan glemme folkeskikken». De tok opp utfordringene rundt russetiden og understreka at ungdom må involveres hvis det skal diskuteres løsninger.

Jeg mener at vi må støtte UFU, utdanningsavdelingen og ikke minst de mange ungdommene som er elever ved våre videregående skoler og som skal bli våre elever i årene som å komme, ved å ta en aktiv rolle som skoleeier og snu en utvikling av russefeiringen som eskalerer i negativ retning. Vi må levere på kravet i loven om et trygt og godt skolemiljø.

Slik kan russetiden fortsatt være ett av vårens vakreste eventyr og oppleves som en god markering av gjennomført videregående opplæring.

Jeg ønsker russen en fantastisk fin feiring. Kos dere – det fortjener dere! Alle sammen.