Gå til sidens hovedinnhold

Rustiltaket Utsikten bør ikke avvikles!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er svært bekymret over kommunens forslag om å avvikle Utsikten og finner det svært uheldig å sette det opp imot tilbudet på Brygga, som er et tiltak for en helt annen brukergruppe. Vi vet at Utsikten er et skadereduserende, habiliterende og overdosereduserende tilbud til mennesker med alle typer rusavhengighet i Trondheim. Vi må huske på at dette er et helt unikt tilbud som Trondheim er alene om å kunne tilby.

Tiltaket er så heldig og populært at mange brukere har ønsket å demonstrere mot kuttforslaget, men ble hindret av hensyn til koronarestriksjonene. Dessuten ønsker flere kommuner i det nasjonale Overdosenettverket å kopiere tiltaket, noe som er i tråd med det kommende pakkeforløpet for oppfølging etter overdoser som iverksettes til neste år. På Utsikten kan man komme rett inn, ved forverring av avhengighetstilstander, ved forverring av helsetilstander og ved overdosetilfeller.

Når Uteseksjonen eller Helse- og overdoseteamet blir bekymret for noen, er Utsikten blant deres viktigste verktøy for stabilisering, avklaring og livredding. Oppholdet er på inntil 14 dager, med mulighet for forlengelse. I mellomtiden kjøres de til avtaler med f.eks fastlege, NAV osv. Utsikten iverksetter ansvarsgrupper, og hjelp til ny bolig. Flere har også kommet rett videre til behandling.

Når noen får tilbakefall under behandling, er Utsikten et viktig tilbud som avrusningsinstans før man kan komme tilbake og gjenoppta rusbehandlingen. Stedet brukes også til å stabilisere LAR pasienter.

Utsikten er også viktig for alle pårørende. Når de vet at deres rusavhengige familiemedlemmer kan komme på Utsikten ved behov, er det mer overkommelig og mindre dramatisk for dem.

Regjeringen har nettopp lagt ut tilskudd til kommunalt rusarbeid, på bakgrunn av samarbeid mellom Helsedirektoratet og bruker- og pårørendeorganisasjonene, som fylkesmennene nå er i ferd med å fordele. Det er et uttalt politisk mål at lavterskelapparatet ikke skal svekkes i disse dager. Det er mange som får sterkt forbedret livskvalitet av rustiltaket Utsikten, vi har rett og slett ikke råd til at det legges ned.

Kommentarer til denne saken