Varebilbransjen, med tusenvis av aktører, er i dag helt uten regler. Det eneste du trenger for å drive varetransport er et vanlig førerkort for bil eller moped.

Regjeringen vedtok i oktober 2022 en handlingsplan mot sosial dumping, og de setter av 40 millioner i statsbudsjettet for å styrke myndighetenes tilsyn og kontroll i transportbransjen.

Dette er et viktig skritt på vegen. Men handlingsplanen har betydelige mangler, og må forsterkes, slik at den også gjelder for all varetransport under 2,5 tonn.

Fagforbundet har fremmet en rekke krav overfor regjeringen om hva som må forsterkes:

  • Løyveordning
  • HMS-kort
  • Egenkapitalkrav
  • Kompetansekrav og -bevis
  • Arbeidstidsregler
  • Kjøretidsregler
  • Fartsskriver i kjøretøyene
  • Styrke kontroll- og håndhevingsapparatet
  • Begrense antall underleverandører
  • Styrke straffereaksjonene ved regelbrudd

EU har i sin mobilitetspakke nøyd seg med å regulere varebiler med vekt over 2,5 tonn. Vi advarer sterkt mot at denne løsningen velges i Norge. All erfaring forteller oss at dersom en slik grense lages, vil useriøse aktører tilpasse seg den. Derfor må lovreguleringene i varebilbransjen gjelde alle som driver med transport mot vederlag, uavhengig av vektbegrensning.