Som kommentar til Joakim Svingens «dødsliste» for små sparebanker må vi få lov til å lage en vri på Mark Twains ord, og si at ryktene om vår forestående død er betydelig overdrevet. Den dramatiske overskriften har sikkert tiltrukket seg mange lesere, men vi kan berolige våre interessenter med at Cultura Bank ikke har noen planer om å legge inn årene. Tvert imot, banken er i god vekst.

I motsetning til de andre sparebankene er vi ikke en lokalbank, men en bank for verdibevisste forbrukere og bedrifter over hele landet, og vi opplever god kundetilstrømning og høy kundetilfredshet. Banken er godt kapitalisert med positivt driftsresultat, og med økt kundegrunnlag er våre resultater på vei oppover. Vår styrke som verdibasert bank er at vår låneportefølje allerede er tilpasset morgendagens krav til bærekraft.

Vi er ikke i tvil om at vårt konsept for bærekraftig bankdrift er tidsriktig og livskraftig. Lånene vi gir og pengene vi forvalter skal bidra til en bærekraftig og sosial samfunnsutvikling og økt livskvalitet. Vi ser at stadig flere mennesker får øynene opp for rollen bevisst bruk av kapital spiller for å oppnå verdens bærekraftsmål.

Vi lever med at det regulatoriske trykket og rapporteringskravene stadig blir mer omfattende og krevende for små banker, og dette har høyt fokus også hos oss. Vi møter dette ved å effektivisere og automatisere stadig flere arbeidsprosesser, noe som frigjør ressurser til blant annet arbeid med rapportering og antihvitvaskkontroll. På enkelte områder er det også aktuelt å samarbeide med andre banker for en bedre utnyttelse av våre felles ressurser.

Vårt fortrinn er ikke størrelsen, det er hvem vi er og hva vi gjør.