Rypejakta bør begrenses mer

Av
DEL

LederDette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.Torsdag gikk startskuddet for det som av mange oppfattes som høstens vakreste eventyr. Rypejakta er høydepunktet for mange jegere. Da forenes friluftsliv, jaktinstinkt og kameratskap i et det som er en del av vår kulturarv. Å høste av det naturen gir har mennesket alltid gjort. Utfordringen de siste tiårene har vært en stor nedgang i rypebestanden. Rypejegerne skal nok ikke få skylden for nedgangen alene, men det er likevel jakten som er lettest å regulere. Årlige svingninger er ikke lett å kontrollere. Da er det lettere å se på høyere uttak av rev og mår, som er store syndere i å forsyne seg av egg og kyllinger. Men det trigger ikke jegerne i like stor grad.

I fjor ble Statskog, som er landets største grunneier og forvalter av utmarka i Norge, nødt til å stenge flere områder for jakt på rype. Årsaken var for få og små rypekull. Li- og fjellrypa ble i 2015 plassert på listen over nær truede dyrearter, som riktignok er det laveste trinnet på rødlisten. Artsdatabanken mente den gang å se spor av klimaendringer da de fikk oversikt over de truede artene i Norge. Av 87 arter som kan være påvirket av klimaendringer, lever 43 av dem på fjellet, skrev forskning.no.

I år mener Statskog fjorårets jaktbegrensninger har gitt resultater. Derfor er de fleste av jaktområdene åpnet i år, dog med nasjonale, og delvis lokale, begrensninger i antall fugler som kan skytes per dag. Det forteller oss at rypebestanden på ingen måte er friskmeldt, og det er grunn til å spørre seg om en ikke burde sørge for å få bestanden på et nivå som løftet rype ut av rødlista før man åpnet for storstilt jakt på en truet art.

Utfordringen til Statskog, og andre grunneiere av jaktterreng, er at det ligger så mye økonomi i å tilby jaktrettigheter. Hytteutleie og jaktkort er blitt eksklusive varer, på linje med det vi ser i flere lakseelver. Dermed har grunneierne lite å tjene på å utrydde varen de tjener penger på, men det gjør det også utfordrende å stanse jakta helt. Da Statskog åpnet for at jegerne kunne aktivere sine jaktkort, kollapset systemet. Pågangen fra jegerne ble for stor. Det gir også et bilde av at det er for stor etterspørsel etter en svært begrenset vare.

Det er avgjørende at rypebestanden forvaltes forsvarlig. Å hindre nedgang i bestanden er ikke nok. Ikke når bestanden allerede er nær truet, og når klimaendringene truer videre vekst. Derfor bør rypejakta begrenses enda mer.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken