Frp er grunnleggende uenig i lederen i Trønderavisa 12. februar, som stiller spørsmålstegn med om ny E6 gjennom Innherred trenger fire felt og 110 sone. Vi har i årevis kjempet for å få penger til ny E6 i Trøndelag, nå har endelig veien kommet på planen. Penger er underveis og planleggingen går sin gang.

Så skjer det man ikke trodde var mulig: Enkelte begynner å stille spørsmål om vi virkelig trenger en slik vei. Det mener vi er grunnleggende feil måte å tenke på.

En vei med 4 felt og 110-sone handler om mye mer enn at personbilene kan kjøre i 110 km/t. Det medfører at man får en vei som gjør at trailerne kan kjøre mykt og smidig. Noe som igjen gjør at transporten blir mer miljøvennlig og økonomisk. Veiene blir også mye tryggere, siden veien har en helt annen utforming på svinger og bakker. Sikkerhetssonene rundt veien er også mye større.

Les også

110-grense på E6 gjennom hele Innherred er ikke åpenbart

Om noe skal endres i prosjektet, så må det være at strekningen burde vært forlenget til Asphaugen, nord for Steinkjer. Da ville vi samtidig blitt kvitt rundkjøringene som er en trafikkork for hovedferdselsåren gjennom fylket.

Nå er det nok! Slutt å tull, så bygger vi en vei for fremtiden. Ikke en som har for lite kapasitet allerede når den er ferdig, slik vi har tradisjon for i Trøndelag. Ikke alle tradisjoner er verdt å samle på.