Gå til sidens hovedinnhold

Så mye var den røde streken verdt

MDGs Ask Ibsen Lindal er skuffet over SV i saken om Våttabanen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå er jeg skikkelig skuffet. I torsdagens bystyremøte ble våre røde koalisjonspartnere i SV tungen på vektskåla for at kommunen skal bruke ressurser på videre utredning av en fullstendig malplassert og unødvendig gondolbane som skal skjære rett over den røde streken opp til Våttakammen. Nå også med vurdering av om kommunen skal gå inn på eiersiden.

Sammen med Arbeiderpartiet, Rødt, Senterpartiet, Krf, Frp og Pensjonistpartiet har altså SV nå sparka i gang en prosess som rett og slett kan ende i vedtak om å sprette marka vår for utbygging av en kommersiell turistfelle. Foruten inngrep i marka legges det med utbygging av en slik bane opp til en stor trafikkøkning på en allerede sterkt belastet nordre avlastningsvei og fylkesvei 715 mot Flakk.

Selv om gårsdagens vedtak er relativt vagt, får det utvilsomt ballen til å rulle videre i denne saken fremfor å bli lagt død med en gang. Jeg slet veldig med å forstå begrunnelsen til SVs Alida Domaas, som gikk opp på talerstolen og sa at SV måtte være medforslagsstiller på dette forslaget fordi saken ikke var behandlet i partiets demokratiske organer enda. Jaha? Er ikke SVs lokalprogram for 2019-2023 godt nok?:

Ta vare på naturen. Vi vil sikre naturmangfoldet i marka og økologiske korridorer, bevare gode turområder og sette hensynet til de mange turgåerne foran hensynet til motorisert ferdsel.

Alle skal ha tilgang til gode natur- og friluftsområder. Det er viktig å verne grønne korridorer, Nidelvkorridoren og bymarkene mot utbygging og anleggsvirksomhet.

Trondheim SV vil: Ha en forpliktende lov for vern av Bymarka.

Med bidraget til dette er min påstand at SVs troverdighet i spørsmålet om en markalov med forpliktende vern av hele marka slått til jorden. Jeg utfordrer Domaas til å redegjøre nærmere for hvorfor SV stemte for videre utredning av gondolbanen.

Det som er vel så skuffende som SVs uryddighet i denne saken er måten Arbeiderpartiet, ledet an av leder i miljø- og næringskomitéen Jørn Arve Flått, nå på finurlig vis har sneket denne saken inn i den kommunale saksgangen. I stedet for å være ærlige på at dette er noe de virkelig ønsker å få realisert via et konkret privat forslag i bystyret, velger Arbeiderpartiet og komme med en ullen oppfordring om at kommunedirektøren skal «se på saken». Med dette er det satt i gang en prosess som raskt kan ende med et vedtak som «bare ble sånn».

Her har jeg tross alt mye mer sansen for Høyre, som faktisk er ærlige på at de ønsker banen velkommen. Samtidig er de tydelige på at dette er noe kommunen ikke skal blandes inn i, utenom en eventuell omreguleringen av selve området. På generell basis mener jeg dette er en fornuftig holdning i møte med prosjekter av en slik art. Høyres forslag, som ble nedstemt, lød som følger:

Bystyret [...] stiller seg positiv til et privat finansiert initiativ om å bygge gondolbane fra Ilsvika til Våttakammen. Bystyret er positiv til at det kan bygges markahytte på toppen av gondolbanen.

Det forutsettes at gondolbanen og markahytta kan bygges og drives uten at det bygges bilvei til Våttakammen. Kommunedirektøren bes vurdere muligheten for

• fremføring av vann og strøm til markahytte uten at det anlegges vei eller gjøres store terrenginngrep

• etablering av parkeringsplass og gode kollektivtilbud ved mulig startpunkt for gondolbanen

På bakgrunn av disse vurderingene bes kommunedirektøren om å invitere private aktører til å realisere ideen. Bystyret legger til grunn at kommunen kan bidra når det gjelder plan- og reguleringsarbeid, men ikke skal ta økonomisk risiko i et eventuelt prosjekt.

MDG kommer til å fortsette kampen mot gondolbanen og lignende inngrep i marka vår. Vi trenger en markalov for hele bymarka i Trondheim (inkludert Estenstadmarka) som gir nærnaturen rundt byen nasjonal vernestatus. Dette vil ikke være til hinder for inngrep der vi allerede har etablert infrastruktur eller opprusting av stier og lignende, men vil etablere en mye høyere terskel for nye inngrep. Denne saken viser at det trengs. For de som ikke har signert oppropet enda, kan det gjøres her.

Vi lever i en tid med både en klima- og naturkrise. Selv om en liten fillebane i en skråning i Trondheim ikke er tua som velter lasset, vil jeg påstå at den symbolske verdien av å gjøre denne typen innhugg i nærnaturen er nokså stor. Naturområdene våre forsvinner ikke i store jafs, men ved gradvis fragmentering, noe denne typen utbygginger er et godt eksempel på.

Etter gårsdagens vedtak blir det nå dessverre flere runder om denne totalt malplasserte og unødvendige banen. Når vi ser viljen i den tverrpolitiske samlingen i bystyret som ønsker banen velkommen, vil nok Ap, Høyre, Frp & co. finne sammen og presse igjennom en utbygging etter at kommunedirektøren har gjort sine utredninger.

Takk til Mohammed Yahya i SV og Ann Karin Larsen i Sp som på fornuftig vis stemte mot sine egne partier i denne saken. Så får vi se da, hvordan den videre gangen blir i sagaen om den forjettede Våttabanen.

Kommentarer til denne saken