Nå legges Norges nest største private eiendom ut for salg.

Over 90 prosent av Meråker kommune er i privat eie, og dessverre er eiendommen registrert som AS, og da gjelder ikke ordinær konsesjonslovgivning.

«Formålet med konsesjonsloven er å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet».

Meråker bruk burde derved gagne størst mulig grad av lokale bønder, for å styrke økonomien og gi ressurstilgang for skog og jordbruk.

Staten kan altså her velge å ta tilbake kontroll over denne enorme eiendommen, for å ivareta forvaltning av skog og landbruk, etter ønskede intensjoner ved å la for eksempel Statskog kjøpe den ut, og sørge for best mulig fordeling og forvaltning.

Viktigst av alt, denne og lignende eiendommer må ikke ende opp som salgsobjekter for å tilfredsstille de få, men kontroll må sikres, og ressurser ivaretas av lokale drivere.

Industri- og Næringspartiet har som innledning i sitt program følgende tekst: «INP ønsker å føre en landbrukspolitikk som stimulerer landbrukets næringsvirksomhet til utvikling, økt rekruttering, økt sysselsettingsgrad og dermed sikre en bærekraftig bosetting i distriktene»

INP er veldig klare i sine mål og politikk, distriktene må styrkes, fordi det er der basisverdier skapes.