Salget av Nesheim kan bli en seier for Levanger

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I siste kommunestyremøte gikk et tverrpolitisk flertall inn for kommunedirektørens opprinnelige forslag om å selge Nesheimtomta som to salgsobjekter. Tomta med det gamle skolebygget skal nå reguleres med hensynssone bevaring. Det at vi har et så stort tverrpolitisk flertall viser at dette er en viktig sak for mange av oss. Nå har vi virkelig fått mulighet til å teste ut om det finnes marked for bevaring av slike bygg i Levanger. Vi er mange som har jobbet lenge og mye med denne saken fram til behandling i kommunestyret.

Spesielt vil jeg trekke fram Tone Jørstad fra Ap som i sitt innlegg påpeker at vi gjennom denne saken utfordres i vår måte å tenke på når det gjelder utvikling av et bærekraftig samfunn. Hun sier videre at en slik sak som dette krever at vi utvider verdiperspektivet og vurderer gevinster og merverdi, ikke bare knyttet til økonomi, men også klimaavtrykk og sosiale gevinster.

I mitt innlegg i kommunestyret hevdet jeg at å selge det gamle skolebygget med hensynssone er framtidsrettet. Det er en trend i tiden at private og enkelte utbyggere er villig til å ta på seg renoveringsprosjekt som dette. Sirkulærøkonomi som er en del av FNs bærekraftsmål, er nå også på full fart inn i byggebransjen.

Sirkulære bygg er et nytt begrep i byggebransjen. Danmark har allerede i flere år jobbet med målrettet sirkulærøkonomi i byggebransjen, blant annet Lendanger Group og Vandkunsten i København. I Norge er Sandnes en av foregangskommunene med hensyn til gjenbruk. Eksisterende bygninger istandsettes og inngår i byens liv som ressurser, sikrer sammenheng mellom historie og framtid i tillegg til å føre byens kulturarv videre. Samtidig vokser byen. Framtidens Sandnes er moderne og levende med synergi mellom green-tech-virksomheter, startups, bolig, handel og service. Dette er framtiden.

Bevaring sikrer økonomisk bærekraft. Å rive og bygge nytt er dyrt for lommeboka, naturen og samfunnet i følge byggaliansen.no. Bruk, gjenbruk og tilpasning til ny bruk er god sirkulærøkonomi. Bevaring sparer materialutgifter. «Vern gjennom bruk» er en bærekraftig strategi.

For Levanger kommune har det selvsagt også stor betydning for økonomien at vi får mest mulig igjen for tomta. I kommunestyret var det stor uenighet om hva vi ville tjene mest på. Alternativ 1 hvor vi selger hele tomta uten restriksjoner er vurdert til 19,6 mill. Det tas imidlertid forbehold om at en så stor tomt kan ta lang tid å utvikle, dette kan gjøre at kjøper presser ned prisen. I alternativ 3 som ble vedtatt, er prisen for den største tomten stipulert til 17,9 mill. Det er ikke stipulert pris for det gamle bygget i hensynssonen, men differansen er 1,7 mill.

Dette kan bli en seier for Levanger. Vi har nå sagt ja til å teste ut i markedet om det finnes kjøpere for slike bygg som Nesheim gamle skole. Skulle det ikke være det så har vi i alle fall prøvd, river vi først, er det for sent. Det betyr imidlertid ikke at jobben er over med vedtaket i kommunestyret. Finner vi ikke kjøpere er vi tilbake på start igjen. Nå er det viktig at alle som har tro på et slikt prosjekt framsnakker mulighetene vi nå har til å ta vare på gamle Nesheim. Klarer vi det, ja da er det etter min mening en seier for Levanger.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken